Metoder, modeller och verktyg för att utveckla IT-stöd för verksamheten förändras kontinuerligt. Inte sällan väljs helt skilda modeller för hur utvecklingsarbete ska bedrivas och man kan ofta argumentera för och emot de olika modellerna. Men i backspegeln ser man att några gjorde det bästa valen. Vilka?

CGI har under flera årtionden drivit utvecklingen av nya, smartare och effektivare modeller för systemutveckling på framför allt de riktigt stora företagen och myndigheterna. Mot denna bakgrund har vi samlat på oss mängder av värdefulla erfarenheter som vi omsätter varje dag ute hos våra kunder.

En evig fråga sedan IT-konsulternas barndom har varit hur man handlar upp konsultstödet på bästa möjliga sätt, till exempel per timme, per konsult, per team eller med andra modeller. Vart efter tekniken förändrats har också nya sätt att bedriva utvecklingen ersatt tidigare modeller. Idag är det till exempel vanligt att arbeta ”agilt” vilket innebär att man arbetar iterativt och levererar lösningen steg för steg vart efter funktionerna blir klara istället för hela lösningen på en gång.

Efter en tid brukar modellerna antingen ersättas av nya som ger ännu bättre resultat. Det kan också handla om trender i omvärlden som påverkar. Idag levereras allt mer funktionalitet i form av appar och molnlösningar som inte alls är lika omfattande som tidigare generationers stora, monolitiska system. Samtidigt ökar kraven från verksamheten när det gäller hastigheten i utvecklingen. Man efterfrågar allt fler funktioner som man vill ha implementerade allt snabbare.

Långsiktighet vinner i längden…

Uppdragsgivaren vill ha en komplett, flexibel, testad och kvalitetscertifierad lösning levererad till lägsta möjliga kostnad på kortast möjliga tid. Bland de stora företag och myndigheter som CGI arbetar med finns alla modeller representerade men idag är det framför allt hela team eller team med koncept som efterfrågas och som visat sig ge bäst resultat sett till förmåga att hålla jämna steg med organisationens krav.

Greger Wikstrand
Greger Wikstrand

”En av våra större kunder arbetade ursprungligen med en modell där man skrev ramavtal med ett stort antal leverantörer som ställdes mot varandra inför varje upphandling vilket pressade priserna men skapade problem med andra aspekter såsom kvalitet och som dessutom inte alls fungerar med till exempel agil utveckling som förutsätter att man är insatt i miljö”, säger Greger Wikstrand.

De bytte till en modell med färre leverantörer som fick gå in och ta större ansvar vilket skapade en mycket bättre miljö och större flexibilitet. Dessutom fanns det då utrymme och förmåga att närma sig utmaningar på ett mer innovativt sätt och hitta vägar runt utmaningarna som man annars inte hade haft möjlighet att se. 

Tänk om du hade ett kök…

De fyra sätten att handla upp utvecklingsstöd

Enligt CGI:s chefsarkitekt Greger Wikstrand finns det i grund och botten fyra sätt att handla upp utvecklingsstöd:

  1. Att köpa enstaka konsulter. Konsulterna är ansvariga för att göra ett fackmannamässigt arbete i enlighet med givna instruktioner. Kunden är ansvarig för styrning av arbetet, arbetssätt, relationer och kultur. Betalas per timme. Tänk dig att du startar en restaurant och anlitar alla olika roller som behövs: restaurang-chef, kock, kallskänka, servitörer etcetera.
  2. Att köpa hela team. Teamet är ansvarigt för att göra ett gott arbete enligt givna instruktioner. Kunden behåller det mesta av ansvaret. Betalas ofta per team och vecka. Tänk att du tar in ett team med kockar, kallskänkor etcetera som lagar maten i ditt kök på det sätt du instruerar dem att göra.
  3. Att köpa team med koncept. Teamet kommer med ett färdigt koncept som inkluderar arbetssätt, verktyg och kultur. Kunden är ansvarig för prioriteringar i förhandling med teamet och för kultur och relationer i sin del av verksamheten. Betalas ofta per team och vecka eller sprint. Ett team specialiserat på meze-rätter kommer till ditt kök och lagar till all mat enligt sina egna koncept och menyer.
  4. Att köpa applikationsförvaltning med DevOps som tjänst. Leverantören tar ansvar för en stabil leverans och genomför innovationer i dialog med kunden. Betalas ofta per applikation och månad med eventuell bonus-/malusmodell. Varje middag står en god, färdiglagad maträtt på bordet.