CGI Selected är ett av Sveriges populäraste traineeprogram, mycket tack vare den utbildning, gemenskap och erfarenhet programmet erbjuder till sina deltagare, kallade Selecteds. Men vad jobbar man med som Selected-trainee?

Nedan presenteras typiska uppdrag för en Selected som går första, andra, respektive tredje året på programmet. Dessa är ofta nära relaterade till de kurser som ges i programmet under året, vilket ger traineerna en bra grund att ta sig an utmaningarna och fortsätta utvecklas inom de områden som programmets kurser fokuserar på.

Konsultmässiga färdigheter

Under programmets första år går kurserna främst ut på att utveckla konsultmässiga färdigheter. Under detta år kan Selected-traineerna ofta påträffas i uppdrag som projektkoordinator, kravanalytiker, testare, projektledarstöd, business analyst och processutvecklare. Många av dessa går ut på att hantera kunder, lära sig att facilitera möten, och identifiera vilka områden som intresserar en själv. Detta för att senare kunna nischa sig mot den branch eller den kompetens man önskar vara verksam inom.

Ledarskap

Det andra året fokuserar på kunskaper inom ledarskap. Här är det vanligt att Selected-traineer på sig uppdrag som projektledare, testledare, training coordinator och scrum master - uppdrag som främjar en ledarskapstagande konsult, och utvecklar dessa egenskaper. Under detta år är det även vanligt att man är med och leder kurser för de Selecteds som går programmets första år, vilket samspelar väl med årets fokusområde.

Affärsutvecklingskunskaper

Det tredje året, som fokuserar på att utveckla affärsutvecklingskunskaper, är det vanligt att Selected-traineerna går vidare till roller såsom team lead, kundansvarig, förändringsledare, business architect eller produktägare. Detta ger ofta möjlighet för traineerna att sälja in sina kollegor som del av sitt team, ansvara för att kommunicera CGI:s kompetens till kunder, och på andra sätt bidra på ett betydande sätt till företagets affär. Affärsutveckling är avgörande för att ta nyckelroller inom företaget, och inom Selected blir man därför involverad i det extra tidigt. Inom programmet har man möjlighet att ta sig an interna ledarroller, och därmed ta ett större ansvar för att utveckla programmet. Detta går hand i hand med den affärsutvecklingsträning som traineerna genomgår.

Är du mer intresserad av vårt traineeprogram CGI Selected?

Läs mer