Rim Abdul Rahman är civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning mjukvaruutveckling. 
Hon sökte till CGI:s traineeprogram för att lära sig mer om bryggan mellan ekonomi och IT.
– Det roligaste under programmet var data- och processmodellering.

Vad gör du på CGI?
– Idag arbetar jag som konsult inom Business Intelligence. Mycket av mitt arbete innehåller analyser där jag samlar in och lagrar data för att göra det enklare att fatta verksamhetsbeslut. Just nu sitter jag i ett projekt där jag automatiserar ett manuellt arbete för att få ut olika rapporter. Uppdraget innebär att bygga ett datalager och rapporter som är hållbart för framtiden.

Kan du berätta lite om din karriärväg och hur du hamnade på din nuvarande position?
– 
Min bakgrund är civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning mjukvaruutveckling från Blekinge Tekniska Högskola. När jag väl sökte till utbildningen för sex år sedan visste jag riktigt inte vad jag förväntade mig men jag blev mer och mer intresserad av bryggan mellan affär/ekonomi och IT/Teknik. Därför sökte jag till CGI Data Insights Academy där jag till slut blev konsult. Ett citat som alltid följer med mig är ”Ny teknologi påverkar samhällets ekonomi”.

På vilket sätt har traineeprogrammet påverkat vem du är som konsult idag?
– 
Programmet har utvecklat mitt sätt att bemöta kunder. Det har även satt min teoretiska kunskap i praktik och fått mig att inse hur komplexa enkla uppdrag kan bli, mestadels på grund av brist i kommunikation och samarbete.

Vad tycker du var det bästa med CGI Data Insights Academy?
– 
Helt självklart nätverket. Då det är ett skandinaviskt program så fick jag träffa andra CGI-kollegor runt om i Sverige och Danmark. Tänker vi i stället kunskapsmässigt var data- och processmodellering roligast.

Vad är det mest utmanande och givande med din nuvarande roll?
– 
Det mest utmanande just nu är att arbeta med integrationer. Eftersom BI-rollen är så pass bred och rollen varierar mycket mellan att vara en dataingenjör och en business analyst, så tycker jag att dataingenjörsdelen kan vara lite utmanande då jag aldrig fick lära mig det i skolan i större utsträckning. Men det är väldigt givande då den kunskapen behövs för att kunna få verksamhetsprocesser mer effektiva och dessutom förstå hur man kan omvandla en affärsprocess till en teknisk process.

Har du något tips till studenter som börjar närma sig sin examen och ska ut i arbetslivet?
– 
Några tips som jag kan ge är:
1.    Börja söka jobb tidigt, de flesta traineeprogrammen öppnar upp ansökan redan på hösten med anställningsstart ett år senare. Andra tjänster öppnar senare under året. 
2.    Skicka CV och personligt brev till exempelvis Sveriges ingenjörer för att öka chansen att bli sedd i urvalet.
3.    Och sist: Var dig själv på intervjuer och svara mer utförligt på frågor än vad som kanske krävs, det visar att du har ett intresse.

Vill du veta mer om våra trainee program läs mer: Sveriges mest attraktiva traineeprogram! | CGI Sverige