Jonathan Djursvik från Falun startade sin karriär på CGI 2019 och arbetade då som konsult inom regelefterlevnad. Efter några år kände han att han behövde förändring och ville arbeta i en mer kreativ roll. Idag arbetar han som Marketing Business Partner på marknadsavdelningen på CGI och stormtrivs.  

- Det bästa med att vara en del av CGI är möjligheterna att arbeta inom flera olika områden. Visar du ett intresse för något får du chansen, säger Jonathan Djursvik. 

32-åriga Jonathan är född och uppväxt i Falun men har bott i Stockholm sedan 14 år tillbaka. Han studerade heltid parallellt med arbetet som Compliance Officer, 2018 tog han en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet. 2019 började han som konsult på CGI i en roll som Compliance Assurance Partner. 

- I den rollen arbetade jag ute hos kund på olika uppdrag kopplat till regelefterlevnad, vilket innebar att jag bland annat satte upp rutiner för kvalitetssäkring av våra leveranser eller rutiner kopplat till informationssäkerhet, säger Jonathan.  

Vad fick dig att vilja byta roll? 

- Efter några år som konsult behövde jag en förändring. Jag ville arbeta internt inom CGI:s verksamhet med ett och samma team och i en mer kreativ roll.

Hur hjälpte CGI dig att byta karriär? 

- Jag berättade först för min chef att jag ville byta roll och vid ett senare tillfälle nämnde han att marknadsavdelningen var intresserade av mig. Vår dåvarande Head of Marketing & Communication för Skandinavien hörde då av sig och hjälpte mig att byta tjänst.   

Arbetar idag som Marketing Business Partner 

Idag arbetar Jonathan som Marketing Business Partner där han både har strategiska och operativa uppgifter. Han ansvarar för två industrier inom CGI, Retail och Defense, där han bland annat skapar marknadsplaner, kampanjer och arbetar med den externa kommunikationen.  

- Det är en väldigt rolig roll där man både får vara strategisk och kreativ. Tillsammans med mina industrier skapar jag olika kampanjer och marknadsaktiviteter, arbetar aktivt med våra talespersoner, projektleder events och mycket annat.  

Vad är största skillnaden mellan din nuvarande och tidigare roll?  

- Idag arbetar jag direkt mot verksamheten och inte mot kund. Tidigare var jag van vid mycket rapportering, granskning och uppföljning. Nu har jag en perfekt kombination av projektledning, strategi och kreativa inslag. Dessutom innebär rollen oerhört mycket kommunikation med olika delar av organisationen, vilket passar mig utmärkt, avslutar Jonathan.  

Är du mer intresserad av hur det är att jobba hos oss på CGI?