Möt Daniel Hermansson, konsult och utvecklare inom CGI:s affärsområde 'BU North'.

Vad gjorde du innan du kom till CGI?

Jag läste datateknik på högskolan och kom i kontakt med CGI som på den tiden hette WM-data när jag gjorde mitt examensarbete.

Hur kom det sig att du valde konsultyrket?

Jag tyckte det var intressant att ha en trygg arbetsgivare men att samtidigt ha möjlighet att jobba med och åt olika företag.

Jag uppfattar att CGI är väldigt öppna för att alla inte kan lära sig saker på samma sätt utan låter medarbetarna i stor utsträckning själva få välja vad som är bäst för hen själv och i slutänden även för CGI.

Berätta om ditt senaste uppdrag.

Mitt nuvarande uppdrag är som utvecklare inom ett projekt åt en statlig myndighet där jag ingår i ett team som hanterar integrationer inom underhållsystem. Det är en stor utmaning att sätta sig in i alla de system och dataflöden som sker inom projektet.

Hur tycker du att CGI har stöttat dig i din utvecklingsresa?

CGI har alltid stöttat och gett mig driv att utvecklas. Jag kanske inte har kommit med några extrema förslag men alla önskemål eller förslag jag önskat av CGI för att hjälpa mig framåt i min utveckling har jag alltid fått genomföra. Jag uppfattar att CGI är väldigt öppna för att alla inte kan lära sig saker på samma sätt utan låter medarbetarna i stor utsträckning själva få välja vad som är bäst för hen själv och i slutänden även för CGI.

Jag tävlar i att lösa Rubiks kub med förbundna ögon. Det i sig gör mig inte till en bättre utvecklare men jag är övertygad om att det jag lär mig därifrån är överförbart till all inlärning och personlig utveckling.

Vilken egenskap eller kompetens är avgörande för att bli en vass utvecklare?

Att engagera sig i problemställningen och inte bara ha viljan att lösa problemen utan att verkligen lära sig hur man ska lösa problem. För att bli riktigt vass kan man inte alltid ta den lätta vägen, man måste våga utmana sig själv och tillåtas att misslyckas för att lära sig och bli bättre. Jag tävlar i att lösa Rubiks kub med förbundna ögon. Det i sig gör mig inte till en bättre utvecklare men jag är övertygad om att det jag lär mig därifrån är överförbart till all inlärning och personlig utveckling.

Var ser du dig själv i framtiden?

Jag hoppas att jag jobbar med utveckling i någon form även i framtiden. Vad, var och i vilken form beror till stor del på vad jag lärt mig till dess. Framtiden är lång så jag tror att jag kommer att få möjlighet att hoppa på flera spännande för mig nya områden som utvecklare och se vart det tar vägen.


Vill du också bli en del av vårt team?

Just nu söker vi fler kollegor - du kan vara just den vi söker! Välkommen med din ansökan.