Entreprenörskap och innovationskraft har en enorm betydelse för ett lands ekonomi och tillväxt, och 60 procent av alla innovationer handlar om digitalisering. Men hur ser det egentligen ut kring borden när den där magin ska hända? Och hur får man det att hända på riktigt?

CGI hjälper alla, från storbolag till tidiga startups att hitta rätt i sina innovationsprocesser. Beroende på verksamhet och situation kan målen vara väldigt olika för enskilda verksamheter. Kanske vill man bygga en kultur i sitt företag, kanske vill man träna på att arbeta innovativt så att man är redo när möjligheten visar sig skarpt.

När den digitala specialistkliniken Boneprox vann Health Tech Award* 2021, och därmed bland annat vann en innovationsdag med CGI, var bolaget i ett skede där teamet växte snabbt och möjligheterna var många, samtidigt som kraven på att hitta en långsiktigt hållbar affärsmodell ökade.

Boneprox är ett ungt bolag inom digital tandvård som effektiviserar diagnostik genom att låta kliniker, tandläkare och specialister mötas och arbeta digitalt tillsammans via en SaaS-plattform. Plattformen, Konekta, erbjuder både AI-baserade analyser för att upptäcka systemsjukdomar och telediagnostik från deras anslutna specialister. Det gör det enklare, tryggare och mer effektivt att analysera komplexa bilder och dela remisser med patienten i fokus. Bolaget har det senaste året vuxit från 4 till 13 anställda och finns numera på över 400 kliniker i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Japan. Under de senaste åren har plattformen hjälpt över 26 000 patienter.

Enligt Peder Remman, CEO på Boneprox, räcker det inte med att ha en nytänkande lösning från början, utan man måste ständigt fortsätta tänka nytt.

”För Boneprox har patienten alltid varit central. När belastningen ökar på tand- och sjukvården måste vi se oss runt och använda oss av de innovativa framsteg som finns för att inte patienten ska bli lidande. Utöver det arbetar vi hårt med att patienten ska få kontroll över sin egen hälsa med hjälp av informationen som finns tillgänglig inom tand-och sjukvården. Med vår plattform har vi till exempel reducerat väntetiden för rådgivning om oral cancer från upp till 12 månader ner till svar samma dag. Detta är en av flera saker som vi är oerhört stolta över att kunna presentera för våra anslutna kliniker, för regionerna och inte minst för patienterna.”

Ett skalbart ramverk för praktisk innovation

Idéer kommer sällan på beställning, utan när man minst anar det – idéarbetet är kontinuerligt. Men hur fångas det upp på rätt sätt? Hur identifierar vi de idéer som är genomförbara?

Enligt Martin Högenberg, Head of Innovation & Design CGI Scandinavia, som höll i innovationsdagen med Boneprox, behöver företagen ha en företagsövergripande innovationskultur med en högsta ledning som är involverad och som också tar emot insikter från slutanvändarna.

”Alla vill lyckas, men få gör det. I mindre bolag är det enklare att förlita sig på nyckelpersoner, medan det i större organisationer behövs en struktur som bolaget litar på.
I mindre bolag är det ofta ett fåtal personer som får ta smällen när man inte lyckas, medan det i större bolag är bolaget som får ta smällen. Därför försöker man optimera arbetet så att onödiga misstag undviks och resurser nyttjas på bäst möjliga sätt.

Det som är gemensamt i innovationsarbetet oavsett storleken på organisation är metodiken och kärnan, en fokusering kring användarna/ kunderna. Organisationen är en form för att hjälpas åt, för att snabbare närma sig ett nytt värde för kunderna, och hur vi gör detta formas av miljön och kulturen vi befinner oss i.”

Poängen med en skalbar approach till innovation är att man kan tillämpa den mycket eller lite. För ett ungt bolag inom digital hälsa är den generella utmaningen att realisera idéer som har stor betydelse för framtidens folkhälsa och som samtidigt skapar snabb tillväxt i bolaget här och nu. Det är inget man löser på en dag – men målet med en workshop om innovativt arbete är att under en ganska kort tid identifiera ett antal hypoteser att jobba vidare på och att lägga grunden för ett innovativt arbetssätt på kontinuerlig basis.

För att sätta ihop en sådan dag för Boneprox, skapade CGI ett skräddarsytt ett team med blandade kompetenser som fick dela trender och insikter och tillsammans med bolaget kreativt söka det som ännu inte hittats. Insikterna från dagen sammanfattades sedan i ett ramverk som bolaget kan arbeta vidare med och använda i det fortsatta skapandet av sin egen innovationskultur.

Samma grundprinciper oavsett storleken på organisationen

För större bolag krävs ofta mer omfattande insatser, men innovationsarbetet handlar alltid om att utforska smarta vägar och att ge människor spelrum att utveckla sina tankar och sprida dem vidare för att i slutändan skapa värde. Oavsett organisationens storlek så gäller samma grundprinciper för oss på CGI när vi ska arbeta skalbart med innovation:

  1. Skapa spelrum för spontant samarbete
  2. Arbeta innovativt dagligen
  3. Bygga utifrån autentiska insikter om kunder och användare
  4. Inkubera ny teknologi och dess egenskaper
  5. Hitta global skalbarhet i lokala upptäckter
  6. Fokusera på branschspecifika affärslösningar

Läs mer här: https://www.cgi.com/se/sv/tjanster/digitala-upplevelser/innovation