Entrypoint är ett verktyg som ger direkt access till den information och de systemverktyg som organisationer behöver för att effektivisera sina digitala arbetsplatser. Hos Telia Company använder cirka 20 000 medarbetare verktyget med mycket gott resultat.

Entrypoint fungerar som ett praktiskt nav för den digitala arbetsplatsen där medarbetaren kan välja ut just den information och de arbetsverktyg som han eller hon behöver för att kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Bild över hur Entrypoint fungerar som ett praktiskt nav för den digitala arbetsplatsen
Pontus Clemedsson
Pontus Clemedsson

“Med Entrypoint kan du börja din dag med att direkt få tillgång till de system, de verktyg och den information du behöver utan några väntetider eller någon komplicerad navigering. Du har dessutom full kontroll över innehållet och kan anpassa det som just du vill. Du har bara ett snyggt, rent gränssnitt med det du behöver, inget annat.” säger Pontus Clemedsson, verksamhetsutvecklare på CGI och medgrundare av konceptet Entrypoint.

Samlar ihop all information

Många företag har omformat Office 365 till en produktivitets-programsvit och sedan lagt till de applikationer och onlinetjänster som vanligtvis används. Men dagens verksamheter behöver arbeta med information från diverse olika system som HR, finans, fakturering och tidsrapportering med mera. Ur medarbetarens perspektiv är det då betydligt mer praktiskt att kunna utgå från ett individanpassat nav, med just den information som behövs och som går att skala upp med nya funktioner och koppla upp mot ytterligare informationskällor vid behov.

Telia Company använder Entrypoint

En av CGI:s kunder som har sett fördelarna med Entrypoint är Telia Company (TC) där cirka 20 000 medarbetare idag använder lösningen.

Skärmdump över hur Entrypoint ser ut för Telia Company som användare

CGI utvecklade tillsammans med Telia Company den första delen med start under sommaren 2019 och satte den i produktion efter endast elva veckors utveckling. Då levererades en stabil och fullt anpassningsbar lösning med integrationer som hämtar upp skräddarsytt innehåll såsom nyheter, godkännanden från HR, IT-support, Yammer, lediga jobb, lunchmeny, väder med mera.

Den första versionen av TC Entrypoint lanserades den 27 november 2019. I januari 2020 startade den andra delen av initiativet. Varje tvåveckorssprint hade en ny release till produktion där CGI hanterade underhåll av siten samtidigt som utvecklingen fortskred. Initiativet slutfördes i slutet av juni 2020.

Linda Wärmlöv, Business Owner och Head of Group Online Channels på Telia Company
Linda Wärmlöv

”Entrypoint är den digitala lösningen på de kommunikationsbehov och utmaningar vi har inom TC. Innehållet är individanpassat och kombinerar global och lokal information på både enhets- och landsnivå. Vi har lyft samarbetsmöjligheter och sociala interaktioner samtidigt som vi har knutit ihop det förut så splittrade, digitala landskapet. Entrypoint är början på varje arbetsdag”, säger Linda Wärmlöv, Business Owner och Head of Group Online Channels på Telia Company.

”Vi är glada att få vara en del av framgången för Telia Company. Vi ser också fram emot att skala upp konceptet till kunder som vill ge sina medarbetare en mycket användarvänlig ingång till sitt systemlandskap för att skapa engagemang och affärsresultat”, säger Pontus Clemedsson.

Tekniken bakom

Entrypoint-konceptet är framtaget för att skapa en integrationshubb som kan integrera ett stort antal datakällor på ett säkert men enkelt sätt. Systemet hanterar integrationer till webbaserade API-tjänster, ett flertal molntjänster och till befintliga system i företagets IT-park. Alla datakällor har separata, asynkrona integrationer som fungerar oberoende av varandra och som kan hantera inloggningar, driftstörningar och datacache.

Trots att slutanvändaren, i Telia Companys fall, använder närmare 20 olika integrationspunkter är upplevelsen mycket snabb och sidan laddas på mindre än två sekunder. Då den är byggd på Azure Cloud-plattformen får den tillgång till alla funktioner inom Azures palett såsom AI (Cognitive Services), Power Apps, Graph kopplad till MS365-sviten och Azure Notification Hub för att nämna några.

Bild över hur Azure Cloud-plattformen ger tillgång till alla funktioner inom Azures palett

Entrypoint är en webbapplikation och mobilapp utvecklad på en uppsättning som använder sig av Azure DevOps fullt ut. Applikationen är körs i Azure och kopplas till andra applikationer via standard-APIer och MS Graph. Microsoft Intune hanterar mobilapparna för både IOS och Android och lösningen utnyttjar Azure Toolbox med bland annat Xamarin och Enterprise Search-funktioner som bäddar för en framtidssäker lösning.

CGI:s DevOps-team

CGI:s team hos Telia Company bestod av fyra handplockade experter inom sina områden: en teamledare, business analyst och testledare; en huvudarkitekt och utvecklingsansvarig; en UX-designer och en front end-utvecklare. Fokus låg på att hitta rätt personer, så teamet plockades samman med medlemmar från Stockholm, Malmö och England.

Teamet supporterade även ”application management”-tjänster och hjälpte till att bygga upp tjänster som incident- och problemhantering, tillgänglighetshantering, kapacitetshantering, säkerhetshantering och ändringshantering.

”Även då kraven ofta ändrats under resans gång har CGI alltid agerat agilt efter TC:s önskemål. Teamet har varit väldigt lösningsfokuserat och CGI har hittat lösningar till allt. Vi ha varit i situationer där CGI har påvisat innovativa idéer och lösningar, varit ett bollplank till TC och även utmanat oss vid flera tillfällen att tänka om”, berättar Linda Wärmlöv och fortsätter:

”Projektet har gått väldigt bra. CGI är proaktiva, alltid tillgängliga och har varit på tårna för att möta upp de krav som TC kommit med. TC har fått maximalt utnyttjande av de timmar som projektet hade till förfogande och överenskommande prioriteringar har hela tiden gjorts tillsammans. Vi på TC vill gärna samarbeta med CGI i framtiden också”.

Visionen bakom Entrypoint

  • En ny digital ingång för medarbetaren som ökar produktivitet och företagskunskap.
  • En lösning som är kompatibel med gamla och nya system i företagets digitala landskap, men är samtidigt framtidssäkert och enkelt att anpassa.
  • En användarvänlig lösning, alltså en lösning som anpassar sig automatiskt men som också är personligt anpassningsbar av slutanvändaren.
  • En lösning som laddar direkt där slutanvändaren inte upplever några fördröjningar när man hanterar den.
  • En lösning som är anpassad till företagets alla använda enheter; datorer, surfplattor och mobiler.
  • En lösning som inte ska ses som en utmanare till existerande intranät-lösningar, mer som en ny väg in för att brygga glappen som identifieras i företagets befintliga systemlandskap.

 

Bakgrunden

Ett nytt koncept var grundat av CGI med ett integrationsnav och notifikationscenter som samlar ett decentraliserat IT-landskap till en användarcentrerad vy. Utvecklat med tredje generationens intranät som riktlinje, vilket grundar sig från första generationens intranät som följer en ”top-down”-metod där en liten grupp sprider information till många, vidare till andra generationens intranät som byggs på en ”bottom-up”-metod där många användare spontant kan skapa innehåll för många användare för att öka kunskaper och kännedom inom företaget. Den tredje generationen, ”Digital Experience Platform”, som Entrypoint är byggt på, är centrerad kring individen och dess omedelbara behov.

Bild över Digital Experience Platform

Som slutanvändare får man en upplevelse som är både automatiskt anpassningsbar och personligt justerbar med tillgång till information och applikationer över flera digitala områden. Med en välavvägd anpassning till företaget skapar detta medarbetarengagemang och i slutänden affärsresultat.