Stockholm, Sverige, 15 Juli 2019

CGI har tilldelats uppdraget att under kommande 10 år förvalta och utveckla IT-tjänster för trafikförvaltningen i Stockholm. Kontraktsvärdet är cirka 900 MSEK och omfattar en rad tjänster inom bland annat IT-infrastruktur, kommunikation, arbetsplatstjänster och IT-säkerhet.

Trafikförvaltningen ingår i Region Stockholm och har till uppgift att tillhandahålla säker och tillförlitlig kollektivtrafik för över 800 000 passagerare i Stockholms län dagligen. De olika transportmedlen - bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokaltåg, färdtjänst och båtar - samordnas i ett snabbt växande transportnät.

"Tillförlitligheten och kapaciteten i vår IT-infrastruktur är avgörande för att vi ska kunna hantera Stockholmarnas pendlingsbehov med vår växlande geografi med färjor, färdtjänst, bussar, spårvagn, tvärbana, tunnelbana och pendeltåg. Detta är en mycket kritisk tjänst för samhället, eftersom många resenärer är beroende av det varje dag. I vår upphandling har vi fokuserat bland annat på ytterligare förstärkning av vår kapacitet och driftssäkerhet”, säger Krister Dackland, IT-direktör på trafikförvaltningen

Avtalet löper på 4+2+2+2 år omfattar hantering av bland annat IT-kommunikation, servrar och annan infrastruktur. Det inkluderar även konsulttjänster för innovation och utveckling samt tjänster inom cybersäkerhet.

"Med våra solida IT-förvaltnings- och infrastrukturtjänster, stark styrningsmodell och innovativa styrkor kommer vi att bygga ett starkt partnerskap där vi tillsammans med trafikförvaltningen kommer att skapa en optimal end-to-end-tjänst inom infrastrukturområdet. I kombination med leveransen av våra starka och stabila infrastrukturtjänster kommer vi även att ha ett team som arbetar dedikerat med att utveckla innovativa nya tjänster som hjälper trafikförvaltningen att fortsätta öka servicen till resenärerna i Stockholm. Därigenom får vi på CGI vara med och stötta kollektivtrafikens tillväxtresa vilket är viktigt både får Stockholmarna och miljön", säger Pär Fors, chef för CGI i Sverige.

CGI är Sveriges ledande IT-tjänsteleverantör med lokal närvaro på över 30 platser. Med en lång historia av att skapa säkra och tillförlitliga IT-outsourcinglösningar, samtidigt som man ligger långt framme inom innovationsarbete och användning av ny teknik såsom IoT och blockchain-teknik, är CGI en föredragen IT-partner för många organisationer i den offentliga sektorn i Sverige. CGI arbetar med en kundnära arbetsmodell där lokal närvaro är en hörnsten, samtidigt som man kan dra nytta av internationell expertis från CGIs globala organisation