Laadukas, reaaliaikainen tieto on taloudenohjauksen perusta

Liiketoiminnan rakenteiden muuttuessa nopeastikin taloushallinnolta ja taloushallinnon järjestelmiltä edellytetään tietoa päätöksenteon tueksi yhä suuremmista tietomääristä yhä suuremman epävarmuuden vallitessa. Tieto on saatava nopeasti ja sen on oltava ajantasaista ja luotettavaa. 

Taloushallintotyön painopiste siirtyy perinteisten päivittäisten ja kausittaisten rutiinitöiden hoitamisesta ennustamisen, analytiikan ja mittaamisen suuntaan. Jotta muutos olisi mahdollista yrityksen olemassa olevilla henkilöresursseilla, talouden perusprosesseilta edellytetään korkeaa automaatio- ja integraatioastetta.

Kokonaisvaltainen talouden- ja toiminnanohjaus mahdollistaa tiedon hyödyntämisen kaikissa yrityksen tarpeissa. Nykyaikainen ratkaisu on huoleton ja turvallinen ja täyttää digitalisaation asettamat vaatimukset. Taloushallinnon ratkaisut kattavat muun muassa seuraavat osa-alueet:

  • Budjetointi
  • Sähköinen hankinta
  • Myynti- ja ostoreskontra
  • Laskujen sähköinen käsittely
  • Digitaalinen arkistointi ja dokumenttien hallinta
  • Kirjanpito, kustannus- ja suoritelaskenta
  • Integraatiot työaikojen toteumiin ja palkanlaskentaan

Tutustu talouden- ja toiminnanohjausjärjestelmiimme