Tekoäly

Resource center

IT- ja konsultointiyhtiö CGI:n asiantuntijat ja Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet täysin uudenlaisia algoritmeja, jotka nopeuttavat ja helpottavat uniapnean ja sen vaikeusasteen tunnistamista. Yhteistyössä kehitetyt algoritmit voivat tuoda apua miljoonille uniapneapotilaille ja heitä hoitaville lääkäreille.

IT- ja konsultointiyhtiö CGI on voittanut CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen kilpailutuksen, jossa haettiin korkeakouluille sekä muille CSC:n yhteistyötahoille CSOC-palveluja eli tietoturvan valvonta- ja reagointipalveluja. CGI:n avulla mukana olevien 75 tahon tilannekuva ja vasteajat uhkiin parantuvat huomattavasti. Lisäksi yhteishankinta mahdollistaa...

Digitalisaation vaikutus yritysten ja organisaatioiden toimintaan on huipussaan, selviää CGI:n tekemästä Voice of Our Clients -tutkimuksesta. Innovaatioita haetaan investoimalla ensi sijassa tekoälyä ja koneoppimista hyödyntäviin kohteisiin.

IT- ja konsultointiyhtiö CGI investoi miljardi dollaria seuraavien kolmen vuoden aikana tekoälypalvelujensa ja -ratkaisujensa laajentamiseen yhteistyössä asiakkaidensa kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa yhteistyö keskittyy generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseen kaupungin asiakaspalvelussa.

CGI:n, Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) ja Planmecan yhteistyön tuloksena on syntynyt maailmanlaajuisesti uraauurtava tekoälyratkaisu, joka tunnistaa yleisimmät ei-traumaattiset aivoverenvuodot ja tulee auttamaan päivystäviä lääkäreitä pään TT-kuvien tulkinnassa.

IT-palveluyhtiö CGI on kehittänyt Väylävirastolle koneoppimisratkaisun haitallisten vieraslajien tunnistamiseen teiden varsilta. Haitalliset vieraslajit ovat yksi suurimmista uhista luonnon monimuotoisuudelle. Luonnon monimuotoisuus on koko olemassaolomme perusta, jota ilman ihmisen elämä ei ole mahdollista maapallolla.

CGI on luonut ohjelmistorobotiikkaa hyödyntävän ratkaisun, joka helpottaa koronarokotetietojen syöttämistä ja siirtää ne automaattisesti suoraan potilastietojärjestelmään.

CGI, Sumitomo SHI FW (SFW) ja Vantaan Energia kehittävät Suomessa täysin uudenlaista ratkaisua energiatuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseen.