Tekoäly

Resource center

Tekoäly, automaatio ja robotiikka auttavat palvelukeskuksia parantamaan työn tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua. Pelkkä uusien teknologioiden käyttöönotto ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan innovatiivista ajattelutapaa ja rohkeutta uudistaa toimintaa. Digitalisaatio tarjoaa monia mahdollisuuksia palvelukeskusten toiminnan uudistamiseen. Uusia teknologioita voidaan hyödyntää esimerkiksi tehtävien...

Vaaditaan ihmisten päätösvastuuta ja järjestelmien läpinäkyvyyttä Generatiivisen tekoälyn (AI) kehittyminen ja käytön yleistyminen tuo mukanaan sekä teknologiapalveluihin liittyviä riskejä että uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. "Tekoäly on erittäin hyvä suorittamaan tiettyjä tehtäviä, joita ihminen ei pysty suorittamaan", CGI:n...

CGI What's next podcast · Sumitomo: AI improves energy solutions You can listen to this episode also in Spotify and Apple podcast. The use of data, analytics and artificial intelligence also comes in handy when aiming for fossil-free energy production...