Vaaditaan ihmisten päätösvastuuta ja järjestelmien läpinäkyvyyttä

Generatiivisen tekoälyn (AI) kehittyminen ja käytön yleistyminen tuo mukanaan sekä teknologiapalveluihin liittyviä riskejä että uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

"Tekoäly on erittäin hyvä suorittamaan tiettyjä tehtäviä, joita ihminen ei pysty suorittamaan", CGI:n analytiikasta, tekoälystä ja koneoppimisesta Kanadassa vastaava johtaja Diane Gutiw kertoo ja jatkaa: "Generatiivinen tekoäly merkitsee meille valtavaa kasvupotentiaalia soveltaa sitä eettisesti ja vastuullisesti asiakkaidemme tarpeisiin."

Generatiivinen tekoäly merkitsee valtavaa kasvupotentiaalia.

Raamit ja rajoitteet varmistavat, että teknologia pysyy omissa käsissä

Uuden teknologisen innostuksen edessä on syytä pitää kuitenkin pää kylmänä. Etenkin valmistavan teollisuuden yritykset ovat jo aiemmin ennakoineet ja optimoineet huoltoa ja toimintoja, kertoo CGI:n Digital Society -yksikön johtaja Mikko Lehto. Terveydenhuollossa on jo pitkään pyritty luomaan ennustemalleja käyttäen julkisista ja yksityisistä tietokannoista saatavaa digitaalista dataa.

On varmistettava näkyvyys ongelmiin ja haasteisiin, joita yritetään ratkaista tekoälyn avulla.

Uudet tekoälyt mahdollistavat näiden tehtävien nopeamman käsittelyn, mutta kun asiat etenevät nopeasti, suistumisen riski kasvaa, Mikko Lehto kertoo. "Käytölle on luotava raamit ja rajoitteet. Organisaatioiden on varmistettava näkyvyys ongelmiin ja haasteisiin, joita ne yrittävät ratkaista antamalla tietoja tekoälyn hyödynnettäväksi. Itse tekoälyjärjestelmien on oltava riittävän läpinäkyviä, jotta varmistetaan, että niitä käytetään asianmukaisesti."

"Digitaalisen terveysdatan hyödyntämisessä on valtava potentiaali, mutta siinä on myös oltava hyvin varovainen. On varmistettava, että työtä tehdään tutkimuksen ja lääketieteen hyväksi", Mikko Lehto linjaa.  Viime kädessä terveydenhuollon ammattilaisten on oltava vastuussa päätöksistä, jotka vaikuttavat potilaiden terveyteen. Hyvänä esimerkkinä tästä on CGI:n ja HUSin innovaatio, jossa tekoäly tunnistaa aivoverenvuodot.

Tekoäly tukee dataan pohjautuvaa päätöksentekoa

Mikäli teknologia päätyisi vääriin käsiin tai se löytäisi keinon kiertää sille asetettuja rajoituksia, se voisi pahimmillaan johtaa ihmiskuntaa vahingoittaviin seurauksiin. Keino välttää useiden tekoälyasiantuntijoiden esittämät tuomiopäivän skenaariot onkin varmistaa, että lopulliset päätökset tekee aina ihminen, uskoo Diane Gutiw.

Tekoäly ei korvaa ihmisiä, vaan auttaa heitä tekemään parempia päätöksiä.

"Tuomiopäivää ei ole kuitenkaan näköpiirissä", Diane Gutiw vakuuttaa. "Organisaatioiden tekoäly ei korvaa päätöksiä tekeviä ihmisiä, vaan se auttaa heitä tekemään parempia päätöksiä. Se täyttää resurssivajeen, joka syntyy, kun vanhemmat ja kokeneemmat työntekijät poistuvat työmarkkinoilta. Vaarassa ovat ensisijaisesti organisaatiot, jotka ovat vielä digitalisaation alkuvaiheissa ja joilla ei ole pääsyä relevanttiin tietoon."

Artikkeli on julkaistu alunperin Le Devoir-julkaisussa 27.6.2023 (https://www.ledevoir.com/economie/793627/technologie-cgi-entre-l-arbre-et-l-ecorce-de-l-ia-generative