Helsinki, 09.02.2021

IT-palveluyhtiö CGI on luonut ohjelmistorobotiikkaa hyödyntävän ratkaisun, joka helpottaa koronarokotetietojen syöttämistä ja siirtää ne automaattisesti suoraan potilastietojärjestelmään. Rokobotti voi jopa puolittaa rokotustapahtuman vaatiman ajan. Tällä hetkellä monin paikoin rokotuksessa tarvitaan kahta ammattilaista, joista toinen rokottaa ja toinen vastaa kirjauksista.

Rokotetietojen kirjaamisessa aikaa vie enemmän tietojen kirjaaminen kuin itse rokotustoimenpide, sillä syötettävien tietojen määrä on suuri. Manuaalisten kirjausten määrän takia myös kirjausten laatu vaihtelee, mikä voi näkyä esimerkiksi kirjattujen tietojen puutteellisuutena sekä inhimillisinä kirjoitusvirheinä.

”Olemme CGI:llä jo pitkään auttaneet suomalaista terveydenhuoltoa nostamaan automaatioastetta, mutta nyt viranomaisten kanssa käydyissä tuoreissa keskusteluissa tarve nopeuttaa rokotustapahtumia on, ymmärrettävästi, noussut vahvasti esiin. Jäin pohtimaan asiaa ja yhdessä robotiikan asiantuntijoidemme kanssa kehitimme ratkaisun, jonka avulla rokotustietojen syöttämistä voidaan pitkälti automatisoida”, kertoo CGI:llä terveydenhuollon asiantuntijana työskentelevä idean isä Lasse Mäkelä

Rokobotiksi kutsuttu palvelu mahdollistaa tarvittavien tietojen nopean syöttämisen kansallisesti määritellyn rakenteen mukaan. Esimerkiksi pistoskohta ja rokotustapa ovat jo valmiiksi määritelty järjestelmään. Automaatio siirtää tiedot suoraan potilastietojärjestelmään tietojen koneellisen tarkastuksen jälkeen.

”Olen taustaltani itsekin sairaanhoitaja, joten ymmärrän hyvin, miten tärkeää on saada pakolliset kirjaukset hoidettua mahdollisimman vaivattomasti. Rokobotin avulla voimme helpottaa paitsi ammattilaisten työtä myös terveydenhuollon resurssipulaa, kun massarokotukset pääsevät käyntiin. Perinteisesti on tarvittu yksi henkilö rokottamaan ja toinen hoitamaan kirjausta. Jatkossa pärjätään yhdellä henkilöllä, kun rokottajan manuaalinen työ tietojärjestelmän kanssa minimoidaan. Ja silloinkin, jos halutaan yhä käyttää kahta ammattilaista, aikasäästö on merkittävä”, Mäkelä lupaa.

Käytännössä Rokobotti siis mahdollistaa nopeamman rokotustahdin, kun useampi terveydenhuollon ammattilainen voidaan vapauttaa pelkästä kirjaustyöstä varsinaisiin rokotuksiin. Automatisoinnin ansiosta myös rokotuskirjausten laatu paranee. Vaatimusten mukaiset rokotustiedot ovat ilman viiveitä käytettävissä kansallista tilastointia ja seurantaa varten.

Nopean tuotekehityksen mahdollistajana uusi innovaatiokiihdyttämö

CGI on äskettäin linjannut yhdeksi yritysvastuutyönsä prioriteetiksi teknologisten innovaatioiden kehittämisen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Sitä tukemaan CGI käynnisti Suomessa uuden innovaatiokiihdyttämön, joka auttaa ideoiden jalostamisessa ongelmia ratkoviksi sovelluksiksi.

”Meillä on Suomessa tuhansia työntekijöitä, joilla on vahva ymmärrys sekä teknologioista että eri toimialojen haasteista. Lanseerattuamme sisäisen innovaatiokiihdyttämömme Lasse oli heti ensimmäisenä kynnyksellä ja vieläpä tällaisen idean kera, jonka arvo on ilmeinen ja käyttöönotto edullista sekä nopeaa. Nyt toivomme, että Lassen innovaatio löytäisi tiensä myös kuntien, kaupunkien ja sairaanhoitopiirien arkeen”, taustoittaa CGI:n julkisen sektorin palveluista vastaava johtaja Matti Häkkinen.

Lisätietoja

https://www.cgi.com/fi/fi/tuoteratkaisut/rokobotti 

ja

Esa Luoto
PR Lead, CGI Suomi
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman ja Suomen suurimpiin lukeutuva riippumaton IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiö. Suomessa CGI työllistää yli 3 700 henkilöä 18 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on noin 76 000 konsulttia ja asiantuntijaa. CGI tarjoaa kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa asiakkaiden liiketoiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämiseen, integrointiin ja hallintaan. Palvelutuotannossa CGI luottaa paikalliseen läsnäoloon, globaaleihin palveluverkostoihin ja IP-ratkaisuihin auttaessaan asiakkaita saavuttamaan tuloksia ja onnistumaan digitaalisessa muutoksessa. CGI:n liikevaihto on 12,16 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.fi.