Primary tabs

Toimivaa työajanhallintaa – oikea osaaminen, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Palvelukyky turvataan suunnittelemalla oikea osaaminen oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Työajanhallinnassa on tärkeää, että resurssit kohdentuvat sinne, missä tarve ja asiakkaat ovat. Pitkän tähtäimen työajanhallinnan suunnittelulla voidaan varmistaa henkilöstön resursointi ja mm. tasoittumisjaksojen optimaalinen hyödyntäminen. Automatisoinnilla ja optimoinnilla työajanhallintaan tarvittava aika laskee merkittävästi. Ergonomisella työajanhallinnalla puolestaan voidaan vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin.

 

Ratkaisumme työajanhallintaan

hr-employee-workforce-it-system-software

Ortec WFM optimoitua työvoiman ja -ajan hallintaa suurille yrityksille

Työvoiman hallinta on paljon muutakin kuin työvuorosuunnittelua. Siinä tulee ottaa huomioon työntekijöiden osaaminen sekä työmäärien vaihtelut, toiveet, poissaolot ja lomat sekä työn kuormittavuus. Kokonaisvaltainen työvoiman hallinta on haastavaa ilman ajan tasaisia työkaluja. Ortec WFM on moderni, älykäs ja käyttäjäystävällinen ratkaisu suurille organisaatioille kokonaisvaltaiseen työvoiman hallintaan.

Lue lisää

social-health-services-occupational-medium-image

Titania työvuorojen suunnittelu- ja seurantaratkaisu

On yö tai päivä, terveydenhuolto ja kansalaisten turvallisuus tulee turvata. Erityisesti terveydenhuollossa sekä hoiva- ja turvallisuustyössä henkilöstön oikea resursointi on tärkeää. Kun työvuorojen hallinta sujuu, tekijät ja tarpeet kohtaavat kaikissa tilanteissa. Titania-ohjelmisto on kehitetty työvuorojen systemaattiseen suunnitteluun ja seurantaan turvallisuustyössä sekä terveydenhuolto- ja hoiva-aloilla.

Lue lisää

Työntekijät

Tehokasta työajanseurantaa CGI HR Ajanhallinnalla

CGI HR Ajanhallinta on työajanseurantaan ja suunnitteluun tarkoitettu tehokas työkalu, joka suorittaa myös työajan tulkinnan puolestasi voimassa olevan TES:n mukaisesti. Ratkaisulla digitalisoidaan koko työvuorosuunnittelun, TES-laskennan ja palkanmaksun prosessi helposti sujuvaksi kokonaisuudeksi. CGI HR Ajanhallinta on muita työajanhallinnan järjestelmiämme kevyempi ja sen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa.

Lue lisää

     

HR aina mukana

CGI HR Timeline - nykyaikainen vaihtoehto kellokortille

CGI HR Timeline -ratkaisulla on helppo kirjata niin kiinteä, liikkuva kuin etätyö muutamalla napin painalluksella. Työntekijä voi tehdä työajan kirjaukset kellokortin tapaan nopealla in- ja out-leimauksilla saapuessaan ja lähtiessään töistä, eikä erillisiä leimauslaitteita tarvita. Tarvittaessa TES-laskenta tulkitsee tunnit automaattisesti palkanlaskentaa varten.

Lue lisää

     

Henkilö käyttämässä matkapuhelinta

Mobilogilla tehokkuutta liikkuvan työn ohjaukseen

Helppokäyttöisen ratkaisun avulla liikkuvat työntekijät voivat nähdä kaikki tarvittavat tiedot työtehtävistään, sekä raportoida toteuteuneet työtunnit. Mobilog-ratkaisuun kuuluu sekä kenttätyöntekijöiden mobiilisovellus, että selainsovellus esimiehille ja työnohjaajille. Ratkaisun avulla työntekijöiden työmäärä on helppo pitää tasapainoisena ja reiluna.

Lue lisää

  

municipalities-mobile-service-medium-image

Sonetin tuntikirjaukset mobiilissa

Sonetissa tuntikirjaukset ovat sujuva osa pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan-, talouden- ja henkilöstönohjausta. Tuntikirjaus-ominaisuudella käyttäjät voivat syöttää tuntikirjaukset helposti ja nopeasti paikasta ja ajasta riippumatta. Tuntikirjausta on nyt laajennettu saldoseurantatoiminnolla, joka tukee uusien velvotteiden tavoitteita.

Lue lisää

  

Työajanhallinnan visiomme: Enemmän aikaa

Työelämän jatkuva muutos aiheuttaa väistämättä muutoksia myös työsuhteisiin ja johtamiseen. Yksilöllisyys tulee korostumaan tulevaisuuden työelämässä, kertoo tutkimuksemme Työn murroksesta Suomessa. Myös työajanhallinnan tulee tukea yksilöllisiä intressejä. 

Jo nyt on tilanteita ja toimialoja, joilla alkaa olla tyypillistä se, että työntekijä hakee ainoastaan määräaikaista tai osa-aikaista työtä voidakseen toteuttaa työn ohella jotakin muuta itselleen merkityksellistä elämän aluetta. Halutaan tehdä vain puolta päivää tai pitää maanantait ja perjantait vapaata. 

Työnantajan näkökulmasta kokonaisuuden suunnittelu kysynnän mukaan monimuotoiselle työvoimalle korostaa automaation ja optimoinnin merkitystä. Edellytyksenä on esimiesten reaaliaikainen tilannekuva omasta alueesta ja työntekijöiden työpanoksen vaikutuksesta.

Esimiehet tarvitsevat enemmän aikaa aidosti oppia tuntemaan omat työntekijänsä sekä sparraamaan ja ohjaamaan heitä työssään.

Kaiken kaikkiaan myös tulevaisuudessa toimiva työajanhallinta mahdollistaa enemmän aikaa oikeisiin tehtäviin. 

  

blogi-group-people-laughing

 

Kaikki digitaaliset henkilöstöhallinnon ja työajanhallinnan ratkaisut yhdeltä toimittajalta

Muuttuva toimintaympäristö edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja digitalisoidut HR-toiminnot tuovat henkilöstön johtamisen ja kehittämisen olennaiseksi osaksi organisaation toimintaa. Pitkä historiamme HR- ja työajanhallinnan ratkaisujen toimittamisessa sekä kehittämisessä edesauttaa asiakkaitamme operatiivisten toimenpiteiden virtaviivaistamisessa ja strategisten päämäärien saavuttamisessa. Meiltä saat kaikki digitaaliset ratkaisut henkilöstöhallintoon ja -johtamiseen sekä työajanhallintaan.

Tuoteratkaisumme

CGI HR -kokonaisratkaisu

Kumppaniratkaisut
Palvelumme