Frigör tid med ett heltäckande omsorgssystem

Alla kommuner vill ge sina invånare bästa möjliga service och välfärd. I tiden ligger också att öppna verksamheten och via Internet låta invånarna få en större insyn - och i viss mån även påverka verksamheten.

Enklare vardag och bra överblick

Med rätt IT-stöd finns idag stora möjligheter att frigöra tid för personal, klienter och brukare – tid som annars slukas av administrativa uppgifter. Treserva är ett heltäckande administrativt system som underlättar vardagen. Det gör det enklare att bland annat planera personalbemanning, mäta tid och verksamheten i stort. Ni får en bra överblick och vet om resurserna används på rätt sätt. Det är så mycket som måste fungera inom vård och omsorg. Med rätt information vid rätt tillfälle och stöd att göra saker på rätt sätt kan det inte bli annat än bra, eller hur?
 

Väl förberett för framtiden

Med Treserva kan ni möta både dagens och morgondagens utmaningar. Det är ett modernt och öppet administrativt system för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om äldre och funktionshindrade, samt individ- och familjeomsorg. Systemet minskar avsevärt det administrativa arbetet och ger tid för kvalitativa uppgifter. Genom sin moderna arkitektur är systemet väl förberett för framtidens e-förvaltning och genom de utvecklade statistikfunktionerna kan hela verksamheten utvärderas och förbättras löpande.
 

Ett stöd att räkna med

I Treserva finns 30 års erfarenhet av kommunal vård och omsorg inbyggd, tillsammans med erfarenheter från 100 svenska kommuner som använder det idag. Vi jobbar i ett nära samarbete med våra kunder, både som partner och rådgivare. CGI har mer än 70 verksamhetskunniga medarbetare som dagligen arbetar med att utveckla systemet och med att ge våra kunder bästa möjliga service genom support och konsultinsatser.
 

Flexibelt system

Vi vet att ett väl fungerande verksamhetsstöd måste vara byggt för förändring. Ibland drivs förändringen av egna behov att göra om en organisation eller ett arbetssätt, ibland av lagar och regler. Oavsett vilket så måste stödet vara flexibelt nog att följa med och anpassas efter dessa förändringar.
 

Kvalitet och användarvänlighet

Gör det möjligt att införa nya metoder och ett evidensbaserat arbetssätt utan att rucka på effektiviteten! Högsta kvalitet och bästa tänkbara användarvänlighet gör Treserva till ett smart val – både nu och i framtiden.

Att vi kan leverera ett effektivt och säkert verksamhetsstöd gör att ni kan leverera omsorg med hög kvalitet!