Vi kan genomföra kvalitetssäkrad implementering av Best Practice SAP Concur Expense över en 12 veckors period. Denna lösning hjälper företag att integrera och automatisera rese- och kostnadsprocesser samt fånga anställdas utgifter på ett ställe. På så sätt får företaget åtkomst till enhetlig utgiftsdata, kan kontrollera kostnaderna och kan leverera en bättre användarupplevelse.