Via Best Practice och standard paketering levererar vi en snabb implementering av en intelligent och skalbar lösning för P2P. Lösningen ger företaget ett modernt system där man kan monitorera, managera och kontrollera cash-flow. Som SAP Ariba partner är vi en av Sveriges ledande aktörer inom Supply-Chain.