Denna paketerade implementering följer ett ’Fit-to-Standard’ tankesätt, där SAP Best Practice så långt som möjligt implementeras i den nya lösningen. Vi har en effektiv implementeringsmetodik via SAP Activate och kan implementera ett nytt S4HANA Cloud system för professionella tjänster på 14 veckor.