Vi realiserar digitala plattformar med intuitiva minitjänster och rättfram integration mellan system. Med ett systems minitjänster menar vi webb-API:er (Application Programming Interface, gärna med JSON, över HTTP och som är RESTful, för att vara lite teknisk) publicerade på en API-plattform som exponerar systemets data på ett intuitivt och säkert sätt. Modern API-baserad integration i en miniservices arkitektur, helt enkelt.

Systemen kan anpassas för att anropa andra minitjänster och på så sätt integrera med varandra. När det inte går eller är lämpligt använder vi en fristående modern integrationstjänst, gärna i molnet, för att anropa två systems minitjänster och på så sätt integrera dem med varandra. Vi kan även skapa aggregerade tjänster som implementerar ett workflow med en serie anrop till olika minitjänster, exempelvis vid nyanställning då data om en nyanställd ska till HR, IT, Lön eller Facilities.

Alla systemens minitjänster publicerade på API-plattformen blir en oerhört värdefull katalog av förmågor som enkelt kan återanvändas om och om igen, utan att behöva fråga om lov eller ställa sig i kö till IT-avdelningen. Det kan till exempel handla om att marknadschefen vill utveckla e-commerce-tjänsten och digitala kanaler, att säljchefen vill ansluta partners och återförsäljare, att logistikchefen vill strömlinjeforma sin supply chain, att produktchefen vill digitalisera sina produkter och koppla upp ting, eller att HR-chefen vill automatisera on-boarding.

Vi är experter på Microsofts API-plattform Azure API Management ihop med Microsofts integrationstjänster i molnet Azure Logic Apps, Service Bus, Service Fabric, med flera. Med vår erfarenhet, vårt beprövade arbetssätt och våra färdiga ramverk för Continuous Integration, Release Management, Automatic Deployment och Message Logging kan vi säkerställa snabbast möjliga time-to-market. Vi arbetar iterativt med värdeskapande leverans av färdiga minitjänster och integrationer i varje iteration.

Inte övertygad? Vi kan även hjälpa till med klassisk on-premise hub-and-spoke integration på Microsoft BizTalk Server. Vi har utfört hundratals projekt sedan första .Net versionen av BizTalk 2004. Låt oss därefter komplettera er BizTalk Server med moderna tjänster i Azure för en framtidssäkrad hybrid integrationslösning att utvecklas med.

När den initiala leveransen är färdig erbjuder vi SLA-baserad support och förvaltning med förstklassigt ärendehanteringssystem och personlig serviceledare.