Sedan Microsoft lanserade Power BI för några år sedan har spelplanen på marknaden förändrats i grunden. Numera kan du köpa ett komplett analys-verktyg som en tjänst på nätet, och det till en bråkdel av kostnaden jämfört med andra liknande produkter. Power BI är ledande inom Selfservice-BI och ger en användarupplevelse utöver det vanliga. Integrationen med Office 365 samt alla tjänster i Azure gör möjligheterna till expansion närmast obegränsade.

Microsoft Azure tillhandahåller ett komplett ekosystem av integrerade molntjänster för dataanalys och integration av data. Med Azure skapas nya möjligheter och tjänster där du kan förädla ditt data, oavsett om det ligger i molnet eller ”on-premise”. Dina behov styr det du vill göra. Allt går idag att köpa som tjänster, vilket innebär att du inte behöver tänka på hårdvara, licenser eller uppgraderingar. Med hjälp av vårt ramverk, CGI Darwin, kan vi snabbt bygga upp en agil plattform åt dig på Microsoft Azure, som svarar mot såväl dagens som morgondagens krav på analys.