Informationen kring kundernas beteende är i många företag spridd över hela organisationen och ofta genom olika verktyg. De företag som har implementerat ett CRM har i många fall haft ett felaktigt angreppssätt och därigenom även misslyckats med att få till användarbarheten, vilket har lett till att systemet blivit ett ineffektivt rapporterings- eller ordersystem.

Med hjälp av ett CRM-system, som Microsoft Dynamics CRM, hjälper vi på CGI våra kunder att framgångsrikt samla kunddata från flera datakällor för lättillgänglighet för såväl medarbetare som kringliggande system. CRM-systemet ger en komplett bild av kunden för att hjälpa säljare och medarbetare att ta rätt beslut. Oavsett om du har säljare på fältet, innesäljare eller helt enkelt bara vill ha en källa för kundinformation, är CRM-systemet den givna plattformen.

Med hjälp av Marketing Automation ser vi till att våra kunder kan följa köparen och erbjuda en personifierad interaktion med information snarare är traditionell reklam.