Regelefterlevnad, personligt kundbemötande oavsett digital kanal, skalbara lösningar och kontinuerlig utveckling är bara några av de många utmaningar som Svenska verksamheter står inför. Vi på CGI är stolta partners lokalt och globalt med Pegasystems Inc, en världsledande leverantör av verktyg för Digital transformation.

Digital Process Automation (DPA), mer än BPM

Med DPA är det möjligt att automatisera, mäta, analysera och kontrollera processer end-to-end så att verksamheten kan sänka sina kostnader, samtidigt som man ökar tiden man lägger på sin viktigaste tillgång, bolagets kunder. DPA är en utveckling av BPM (Business Process Management) vilket är en disciplin inom verksamhetsstyrning där man fokuserar på kontroll, mätning och analysering av verksamhetsprocesser. Utvecklingen DPA innebär kortfattat ett mer kund- och verksamhetscentrerat tankesätt, med fokus på att information ska finnas lättillgänglig, för rätt person, vid rätt tillfälle. Disciplinen utgår främst från att sammankoppla verksamhetens kundkännedom, med ITs teknik för att skapa en mer kundcentrerad, digital end-to-end lösning.

En enhetlig plattform

Pegasystems är en plattform dit man kan koppla sina applikationer och system via API:er eller RPA (Robotic Process Automation) för att harmonisera verksamhetsprocesser på ett ställe, vilket skapar en effektivare end-to-end hantering av lösningar. Det gör att man kan utnyttja investeringar i det befintliga IT-landskapet mer effektivt och automatisera processer på ett mer flexibelt sätt då tidigare outnyttjad information blir tillgänglig. Plattformen använder ett användarvänligt gränssnitt som inkluderar alla intressenter och samtidigt engagerar verksamheten under hela utvecklingsprocessen. Det intuitiva gränssnittet gör även att man kan fånga och kommunicera verksamhetens strategier direkt i systemet och förbättra den gemensamma förståelsen mellan IT och verksamhet.

Flexibilitet genom modularitet

Pega bygger på multidimensionell styrka. Undvik hantering av förändringar på flera ställen och bygg istället modulärt för att skapa möjligheter att differentiera produkter och tjänster, uppfylla lokala regelkrav samtidigt som du levererar skräddarsydda kundupplevelser. Pegas plattform ökar möjligheten att skapa innovativa lösningar som kan mäta sig med kundens förväntningar. Utvecklingen av plattformen öppnar för ett mer agilt arbetssätt då det användarvänliga gränssnittet i plattformen tillåter viktiga intressenter som inte är insatta i utveckling att förstå vad som skapas. I plattformen finns det även inbyggt stöd för att fånga upp krav i deras kontext, samt direkt testa utvecklade funktioner.

Kundcentrerad leverans och snabba resultat

Pega hjälper din organisation att fokusera på kundresan, end-to-end, och minska den digitala klyftan mellan front end och back end som ofta finns. Med hjälp av AI och automation får man genom Pega, en sömlös upplevelse byggd för alla kanaler och som skapar riktiga kundvärden. Genom en patenterad arkitektur ökar kommunikation och förståelse mellan business och IT med vilket man snabbare kan leverera lösningar än vid traditionell systemutveckling.

Next best action

Med hjälp av AI och Machine Learning tillåter Pega verksamheter att använda data på ett effektivare sätt för en ökad kundkännedom och möjlighet att nå kunden med rätt erbjudande vid rätt tillfälle över alla kanaler. I dagens konkurrenskraftiga och globala marknader ökar hela tiden pressen på organisationer att kunna leverera ett personligt bemötande och individuella erbjudanden. Konsumenter blir hela tiden smartare och mer varse om vad modern teknik idag kan göra och frustrationen blir därför märkbar när företag inte lyckas tillgodose det som förväntas av kunden. Pegasystems använder prediktiva och adaptiva analyser tillsammans med emotionella sentiment, för att veta exakt vad dina kunder söker och när de vill ha det.

Pega i världen

Intresset för Pega har ökat explosionsartat senaste åren och välaktade globala företag inom alla branscher vänder sig idag till Pega. Vi på CGI kan som global partner till Pega och med vår unika kunskap om den Svenska marknaden hjälpa ert företag att lyckas med er digitala transformationsresa.