De viktigaste trenderna och prioriteringarna fokuserar på cybersäkerhet samt att ge medborgare bättre service och tjänster 

Vi har träffat 150 chefer inom offentlig sektor för att identifiera viktiga trender samt hur de arbetar med verksamhetens prioriteringar och planer. De rapporterar att de makrotrender som har störst påverkan på deras verksamheter är teknikutvecklingen samt sociala och demografiska förändringar, där de specifikt tar upp den åldrande befolkningen och att de har svårt att rekrytera kompetens. Dessutom uttrycker många av cheferna att cybersäkerhet är ett mycket viktigt område för verksamheter inom offentlig sektor.

De berättar också att verksamhetens viktigaste prioritering är att ge medborgarna bättre service och tjänster. När det kommer till de viktigaste IT-prioriteringarna svarar cheferna att digitalisering och automatisering av verksamhetsprocesser samt att driva IT-modernisering sticker ut. I rapporten nedan kan du ta del av ännu fler trender och prioriteringar.

Ladda ner rapporten

Förändringsledning är fortfarande viktigt

69% uppger att verksamhetens kultur är det största hindret för att uppnå prioriteringarna


Affärsmodeller behöver bli mer agila

Bara 14% uppger att deras affärsmodeller är agila nog att digitaliseras


Användningen av managerade tjänster inom IT kommer att öka

54% uppger att de använder managerade tjänster för sina IT-applikationer helt eller till stor delar, vilket förväntas öka till 57% de närmaste två åren. 


Mognadsgraden för automatisering ökar

Initiativen för att implementera mer avancerad automation och AI ökar markant


Cybersäkerhetsstrategierna utvecklas

51% har driftsatt sina cybersäkerhetsstrategier och 31% uppger att de givit resultat

Voice of our clients resultat

Vad digitala ledare gör annorlunda

Trots att så gott som alla verksamheter inom offentlig sektor redan har digitala strategier på plats, ger chefernas svar uttryck för att det går långsammare än för privat sektor att uppnå betydelsefulla resultat. När vi jämför de svaren vi får från digitala ledare (de 20 procent som uppger att deras digitala strategier ger tydliga resultat) med svaren från digitala aspiranter (de som fortfarande utvecklar eller lanserar digitala strategier), framträder några tydliga mönster. Exempelvis har digitala ledare inom offentlig sektor en tydligare samordning av IT och den övriga verksamheten.

Digital Attribute State Prov GOV

Ser att digitaliseringen har stor påverkan på affärsmodellerna
  

Digitala ledare

68%

Digitala aspiranter

55%

Digital Attribute State Prov GOV

Digitaliseringsstrategin ger snabb ROI
 

Digitala ledare

31%

Digitala aspiranter

4%

Digital Attribute State Prov GOV

Bättre samordning mellan IT och verksamhet för att stödja strategin

Digitala ledare

60%

Digitala aspiranter

23%

1

Motivera anställda
genom en mer effektiv förändringsledning.

2

Använd policys och ramverk
på mer agila sätt för att få snabbare resultat.

3

Överväg managerade tjänster
för att få mer fokus på målen och samtidigt möta budgetutmaningar.

4

Använd automatisering
mer genomgripande och implementera den iterativt för att få ut mer av din budget.

5

Håll koll på IT-säkerheten och regelefterlevnaden
för att förbättra datahanteringen.

two government employees viewing data on monitor

På CGI hjälper vi offentlig sektor att förbättra servicen till medborgarna genom att göra verksamheten mer digital och säker.

Läs mer

Boka ett möte med någon av våra experter för att höra mer om insikterna.

Boka ett möte