Ramavtalsnummer 96-40-2015-303

Avtalet gäller till 2020-04-13 med maximal förlängning till 2024-11-14

Ramavtalsområdet omfattar tjänster för faserna: införande, drift och avveckling.

Begreppet tjänst definieras som ”de leveranser som utförs för att uppfylla ställda krav eller avtalad specifikation, enligt en fördefinierad leveransprocess”. Definitionen innebär att tjänster kan inkludera såväl bemanning som funktionella åtaganden.

Tjänsterna delas in i tjänsteområdena: bastjänster, tilläggstjänster och stödtjänster. Stödtjänster kännetecknas av att de utgör ett stöd för bas- och tilläggstjänster. Tilläggs- och stödtjänster går inte att avropa annat än i kombination med minst en bastjänst.

Tjänsterna är standardiserade och har en modulbaserad uppbyggnad. Detta ger flexibilitet för att vi ska kunna erbjuda tjänster enligt de önskemål som kunderna efterfrågar.

Exempel på sådana tjänster är:

 • Storage on Demand 
 • Backup on Demand
 • Desktop Management SD
 • Enterprise Application Operations Win-UX SD
 • Exchange Mailbox SD
 • Internet Access SD
 • Lan Management SD
 • Media Image Document SD
 • Network Capacity SD
 • Network Security SD
 • Remote Access Service SD
 • Service Desk SD
 • Service Management sv