Stockholm, Sverige, 4 November 2014

Ethical Workstation är en säkerhetslösning som syftar till att hjälpa företag och organisationer att skydda sin utrustning från att olagligen användas för att söka och ladda ner övergreppsbilder på barn.

Tjänsten är baserad på en programvara från NetClean. CGI hjälper kunderna att hantera den tekniska delen, dvs. drift, förvaltning och support, och framförallt att hantera eventuella larm på ett säkert och kontrollerat sätt. Om ett larm inträffar, dvs. då systemet har reagerat på att övergreppsbilder på barn finns på företagets utrustning, tillkallas en expertgrupp med specialutbildade personer. I samband med etableringen av tjänsten sätter vi tillsammans upp hur den fortsatta processen ser ut och ansvarsfördelningen.

– Vi är glada att nu kunna utöka vår tjänsteportfölj med denna etiska säkerhetstjänst och samtidigt visa vårt ställningstagande i kampen mot övergrepp mot barn. Genom att införa den här typen av tjänst kan nätverk, medarbetare, företag och varumärke skyddas, samtidigt som man aktivt motarbetar ett växande samhällsproblem. Verksamhetens etiska policy blir också mer konkret och samhällsansvaret blir tydligare, säger Nils Thulin, Security Solutions Area Manager.

För mer information
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, epost: alexandra.karnlund@cgi.com