Ett team konsulter i ett konferensrum

Läs mer om Microsoft Dynamics 365

Ladda ner produktbladet

Dynamics 365 - Business Central

Dynamics 365 Business Central är ett kraftfullt ERP-system som anpassas efter ert företags behov. Ni kommer snabbt igång med basfunktionalitet, och växlar upp när behoven uppstår. Se möjligheterna i att koppla ihop affärssystemet med Microsofts hela plattform.  Använd systemet till att få full kontroll över hela verksamheten som t ex. produktion, inköp och budget, samtidigt som ni förenklar arbetsuppgifterna. Med CGI som partner finns kompetensen nära.​

Vi erbjuder implementering, förvaltning, support och vidareutveckling för er Dynamics Business Central-lösning. Vi implementerar och förvaltar även partnerlösningar som t. ex. LS Retail, Continia, ExFlow, Tasklet Factory, m. fl. Läs mer i vårt produktblad.

Läs mer

business central SAAS

Maximera nyttan av Dynamics 365 Business Central SaaS eller OnPrem genom att anpassa och använda rätt flöden för just er verksamhet. Vår standardprocess för implementering sker genom att vi sätter upp de delar av Business Central som ni behöver i effektiva steg i en iterativ process. Här vill vi alltid rekommendera branschstandarder och best practices men också fånga era unika behov. För att skapa bredast möjliga affärsnytta kan vi kombinera Business Central-projekt med vår kunskap om Microsoft Power Platform, Power BI, Office 365, serverhårdvara med mera.

business central partnerskap

Vår arbetsmetodik gör att vi agerar som partner med er organisation från dag ett. Vi har specifik erfarenhet från flera olika branscher, som tjänsteföretag, retail, tillverkande företag och pharma/hälsoaktörer, där vi kan erbjuda förkonfigurerade branschanpassade flöden och funktioner. 

business central partnerskap

Våra kunder väljer CGI för att implementera Dynamics 365 Business Central eftersom vi kan betydligt mer än bara affärssystem. Vi har branschkunskap, och kan leverera helheten i form av kringfunktioner och add-ons i allt från nätverk till AI. Våra duktiga konsulter tar sig gärna an både mer komplicerade utmaningar och lösningar och enklare standardsystem. Efter projektgenomförandet tar vi relationen vidare, med aktiv förvaltning och support.

Förvalta och vidareutveckla Business Central

Med CGI som förvaltningspartner till er Dynamics 365 Business Central eller NAV-installation, säkerställer ni att lösningen förändras i takt med ert företags behov.​

  • Välj support och förvaltningsupplägg – vi anpassar nivå efter önskemål och krav ​
  • Personlig förvaltning, effektiv support ​
Merchant Boarding tým

När du väljer CGI som partner för support och förvaltning

Ett system i utveckling
Med CGI som förvaltningspartner till er Dynamics 365 Business Central eller NAV-installation, säkerställer ni att lösningen utvecklas i takt med ert företags behov. Vi hanterar Microsofts uppdateringar och ser till att ni drar nytta av ny funktionalitet.​

​Välj support och förvaltningsupplägg
Det är ni som bestämmer vilken nivå av support och förvaltning som passar bäst för er verksamhet. Vi anpassar nivå efter önskemål och krav. Har du behov av support 24/7 eller bara under kontorstid? Vi löser det.​

​Personlig förvaltning och effektiv support
För supporten har ni en kanal in, kan ni se alla ärenden och var i processen ärendet är.  Vår support sitter i Sverige och har ett nära samarbete med förvaltningen av ert system. Efter driftsättning går ni in i förvaltningsläge, men det är inget stort steg.  Vi har ett systemstöd för både projekt, förvaltning och support. De konsulter som kan ert upplägg som tar ofta huvudansvaret för att driva partnerskapet vidare. Till sin hjälp har de hela vår förvaltningsorganisation. ​