Hilding Anders, Europas största sängtillverkare med representation på över 40 marknader, har framgångsrikt omvandlat en traditionell säljkår till en modern digitalt stödd säljkår med nya effektiva arbetssätt. När cirkeln sluts från marknadsplanering till kundaktiviteter med hjälp av en digital plattform kan man använda resurserna effektivare, nå en helt ny förmåga att arbeta effektivt och reagera snabbare på marknadshändelser för att accelerera försäljning. CGI har hjälpt dem föra in en produktivitetsplattform för marknad och försäljning - Microsoft Dynamics CRM Online.