En varm miljö där det är lätt att utvecklas och ta till sig nya kunskaper. Så beskriver Sara Winqvist CGI, där hon hittar balans genom att styra sitt eget schema.

Sara Winqvist har alltid haft en aktiv livsstil och strävat efter att uppnå balans i livet. Som konsultchef på IT-tjänsteföretaget CGI:s Umeåkontor sätter hon värde i en kunskapsfylld miljö och flexibla arbetstider som gör det enklare kombinera arbete och fritid.