Treserva är ett framtidssäkert omsorgskoncept från CGI med ett heltäckande IT-stöd för all omsorgsverksamhet inom kommunen.

Inom din kommun har man, precis som i andra kommuner, ambitionen att ge sina invånare bästa möjliga service och en välfärd av högsta kvalitet. I tiden ligger också att kommuner öppnar sig mer och via Internet låter invånarna få större insyn i verksamheten, i viss mån även att påverka den. Det finns idag stora möjligheter för kommuner att utvecklas och få mer utrymme för kvalitativ tid med brukare och klienter genom att med rätt IT-stöd frigöra tid som annars går åt till administrativa uppgifter.

Med Treserva kan din kommun möta både dagens och morgondagens utmaningar. Treserva är ett modernt och öppet system för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg.

Systemet minskar det administrativa arbetet och ger därmed mer tid för kvalitativa uppgifter. Genom sin moderna arkitektur är Treserva väl förberett för framtidens e-förvaltning och genom de utvecklade statistikfunktionerna kan hela verksamheten utvärderas och förbättras löpande.

Treserva täcker följande verksamheter

  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldreomsorg
  • Funktionshinder
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Flyktingverksamhet

Fördelarna i korthet

  • Effektivt
  • Flexibelt
  • Processtyrt
  • Moduluppbyggt