Raindance är inte bara ett modernt och flexibelt webbaserat
affärssystem med fullständigt integrerade budget och
prognosfunktioner, unik e-handelsmodul, mobila
appar och ett användarvänligt gränssnitt med en modulär uppbyggnad
som minimerar integrationer. Det är också ett system
som intelligent samlar en stor mängd affärsteknisk information
på ett och samma ställe, information som lätt kan användas till
ett värdeskapande analys- och uppföljningsarbete.

Utöver att stödja det dagliga arbetet med budgetering, prognostisering, attestering,
inköp, tidrapportering, projektledning och så vidare ger Raindance Uppföljning dig
en exceptionell överblick och insikt i organisationens aktuella position. Den fullständiga
informationsbilden ligger bara några knapptryckningar bort, och med modulens
rapportverktyg är det enkelt att använda din egen affärsdata för att effektivt analysera
verksamhetens aktiviteter och utifrån ett tydligt beslutsunderlag optimera
lönsamhet och ledtider.

FATTA BESLUT UTIFRÅN INTELLIGENT INFORMATION

För att kunna fatta rätt beslut behöver vi människor korrekt information. När informationen
leder till kunskap, förståelse och en förmåga att med förutseende kunna
lösa komplexa problem kan den sägas vara intelligent. Raindance Uppföljning ger
dig intelligent information om din verksamhets föreliggande status. Intelligent information
tillåter dig som användare att på ett enkelt sätt dela, förutsäga och analysera
stora mängder data i realtid för att kunna skapa rapporter som påvisar
trender, mäter resultat och uppmärksammar avvikelser mot budgeterade poster.

Raindance Uppföljning låter dig analysera ett kostnadsställe eller en avdelnings
utfall jämfört med dess budget och prognos, utifrån ett antal mätvärden, exempelvis
kronor och antal timmar, som du själv definierar. Det webbaserade och användarvänliga
verktyget innehåller en rad analysfunktioner som enkelt anpassas till just
din organisations förutsättningar och målsättning. Affärsvärlden är en föränderlig
miljö som kräver föränderliga verktyg, och den flexibelt konfigurerbara standardmodulen
löser dina uppföljningsbehov utan dyrbara anpassningar – du ställer
själv enkelt in parametrarna utan någon krånglig programmering.
 

FULL INTEGRATION ÖKAR JÄMFÖRBARHETEN

Ett affärssystem ska inte öka arbetsbördan utan underlätta medarbetarnas dagliga
processer, öka affärsnyttan och skapa mervärden. Raindance Uppföljning erbjuder
alla de funktionerna utifrån en genomtänkt och anpassningsbar uppföljning av
organisationens ekonomiska utfall. Tanken är att verktyget ska ge användare av
olika slag möjligheter att skapa likvärdiga rapporter utifrån gemensamma data,
vilket ökar jämförbarheten och uppdateringsgraden.
Normalt sett är den som vill göra ett grundligt uppföljningsarbete beroende av
en rad olika administratörer med de expertkunskaper som krävs för att få ut den
nödvändiga informationen ur olika källsystem, vilka i regel inte är samordnade med
varandra. Eftersom Raindance Uppföljning är fullt integrerad med de övriga modulerna
i Raindance, kan utdata snabbt och enkelt hämtas ur en modul och vidarebefordras
till externa applikationer som Excel och Word.

Alla de olika modulerna är samlade i ett system, och uppföljning av kostnader
och intäkter för enskilda avdelningar eller projekt kan sammanställas utifrån givna
kontrollrutiner. Rapporteringen är alltid användarvänlig med hög analysgrad. Olika
urvalskriterier, delsummor och sorteringsordningar låter dig själv välja hur resultaten
visas och publiceras. Du väljer själv om du vill använda systemets urval av standardrapporter
eller om du vill anpassa analysen utifrån dina behov.

VILL DU VETA MER?
Skicka gärna ett e-brev till raindance@cgi.com eller ring 08-670 20 00.