Det lär ha varit den amerikanske uppfinnaren, journalisten
och diplomaten Benjamin Franklin som först lade fram
tesen att tid är pengar. Ett annat känt Franklin-citat
lyder ”förlorad tid återfinns aldrig”. Båda de kommentarerna är
sanna för alla organisationer, för vilka en väl fungerande tidrapportering
utgör verksamhetens ryggrad och är en absolut
nödvändighet för framgång.

Raindance Tid är tidsmodulen i CGIs affärssystem Raindance, ett användarvänligt
verktyg för tidregistrering och attestering, som hjälper dig hålla koll på debiteringsgrad, frånvaro och övertid. Fullt integrerad med övriga moduler i Raindance
är Raindance Tid den modul som analyserar hur många timmar som kan
läggas på ett visst projekt, och dokumenterar hur många timmar man arbetat med
något. Systemet utgör även ett underlag för projektuppföljning, fakturering och
kostnadsuppföljning.

FLEXIBEL REGISTRERING OCH ANVÄNDNING

Såväl användare som administratörer har behov av ett intelligent tidrapporteringssystem.
Den arbetade tid som användarna registrerar i det flexibla webbgränssnittet
summeras och uppdateras kontinuerligt. Den tid som registreras kan även
enkelt förses med kommentarer. Om det finns behov av att fortlöpande undersöka
avvikelser mellan debiterbara och arbetade timmar erbjuder systemet en
sådan funktion, och det går även att registrera orsakerna till avvikelserna (övertid
och frånvaro).

Behöriga administratörer attesterar de registrerade timmarna direkt på den anställdes
tidrapport. Därefter kan timmarna faktureras och summeras i Projekt-modulen
eller överföras som projektkostnader till huvudboken. Raindance Tid anpassar sig
efter dina behov och låter dig behandla så många dagar i taget som du vill. Vid
exempelvis månadsskiften går det att attestera månadens dagar även om veckan
innehåller två olika månader. Uppgifter om olika sorters frånvaro och övertid kan
även föras över till andra områden, som exempelvis lönesystem.
 

AVANCERAD RAPPORTERING OCH APPAR

Ett avancerat rapporteringspaket – som bland annat innehåller uppföljning av tid
uppdelat antingen per person eller per projekt – ingår i Raindance Tid. Den underliggande
SQL-databasen har implementerats på ett sätt som gör det möjligt att
utveckla rapporter för olika ändamål, där endast fantasin sätter gränserna. Det går
även att länka Raindance Tid till de analys- och rapportfunktioner som följer med
resten av Raindance.

På CGI vinnlägger vi oss om att följa med i den senaste teknikutvecklingen.
Med vår app kan du som administratör eller användare använda Raindance Tid
var du än råkar befinna dig. Tidrapportering direkt i din smarta mobil eller pekplatta.
Kanske hade Franklin rätt om att förlorad tid aldrig återfinns, men nu kan du åtminstone
använda tid som annars hade gått förlorad till att rapportera dina timmar.

VILL DU VETA MER?
Skicka gärna ett e-brev till raindance@cgi.com eller ring 08-670 20 00.