En av de grundläggande värderingar som genomsyrar
CGIs arbete med Raindance är att noggrant följa den
tekniska utvecklingen och ta tillvara de möjligheter den
medför. Vi är måna om att ständigt ligga i framkant och omfamna
de senaste framstegen. I en verklighet där allt fler använder
sin smarta mobil eller pekplatta i arbetet är det uppenbart att
även ett affärssystem behöver mobila tjänster.

Vi talar inte om att översätta hela Raindance till en enda app: en sådan mängd
funktioner skulle göra appen oöverskådlig och dessutom gå emot den modulära
uppbyggnad som innebär att förhållandevis få användare behöver systemets alla
delar. I stället har vi valt att göra de nyckelfunktioner som flest använder och som
är behändiga att kunna utföra när man befinner sig någon annanstans än framför
datorn. Resultatet är en samling appar som låter användarna utnyttja tid som annars
skulle gå förlorad – den där stunden på bussen eller reklampausen mellan två tv-program
– till Raindance-uppdateringar.

ATTESTERING OCH TIDRAPPORTERING

I skrivande stund är tre användarvänliga appar färdiga för kund. Många fler befinner
sig redan i utvecklingsstadiet. Attestera Faktura låter dig attestera fakturor var du än
befinner dig. Framför allt i större organisationer tenderar attesterandet att försena
betalningar, vilket får till följd att ekonomiavdelningarna tvingas jaga sina kollegor. I
appen kan du med en enkel knapptryckning få upp alla fakturor och godkänna eller
avvisa dem. Attestera Beställning låter dig attestera beställningar. Min Tid låter dig
tidrapportera direkt i mobilen eller med din pekplatta. För exempelvis tjänster som
innebär lite tid framför ett skrivbord kan den appen innebära skillnaden mellan att
behöva åka in till jobbet enbart för att tidrapportera eller sköta avstämningen utan att
behöva göra den resan.
En annan grundläggande värdering i arbetet med Raindance är att vi på CGI är noga
med att initiera och upprätthålla dialoger med kunderna. Vi kommer fortsätta bygga
våra mobila tjänster utifrån de lyhörda dialogerna, fånga upp nya funktioner som kan
applifieras, låta pilotkunder testköra de nya apparna och rulla ut skarpa versioner så
snart vi försäkrat oss om att de är optimalt uppbyggda och grundligt testade.
 

FINNS I APP STORE OCH GOOGLE PLAY

Apparna finns att ladda ner både i Apples App Store och på Google Play. Vem som
helst kan testa dem, men eftersom all logik ligger i själva systemet är Raindance en
förutsättning för att kunna köra dem i skarpt läge. Filosofin har varit att bygga så
tunna klienter som möjligt – du ska inte behöva installera något tungt för att kunna
använda apparna. Dessa skär dessutom igenom systemets olika delfunktioner; de
svarar mot unika behov och är därför utvecklade med en unik logik, snarare än att till
varje pris följa den underliggande modulens uppbyggnad.

Vi vet att organisationens affärssystem är en känslig del av verksamheten, att det
oftast är väl skyddat bakom brandväggar. Det är inte nödvändigtvis en självklar
process att ge någon som fysiskt befinner sig utanför företaget åtkomst till systemet.
För att kunna garantera åtkomsten har vi tagit fram en mobilplattform som lägger
sig som en sluss i brandväggen. Först sedan användaren godkänts av slussens
extra kontroll får han eller hon tillgång till informationen i systemet. Din smarta mobil
eller pekplatta använder du till det den är bäst på – att fungera som gränssnitt och
kommunicera med den centrala affärslogiken. Apparna är enkla och snabba att
använda, det tar bara några klick att exempelvis attestera en faktura.

VILL DU VETA MER?
Skicka gärna ett e-brev till raindance@cgi.com eller ring 08-670 20 00.