Vi på CGI har utvecklat Jumpstart Sales - en produktivitetshöjande paketerad lösning för företag som gör att du kan accelerera försäljning och utvecklas effektivare för att sälja mer med färre resurser.

Jumpstart Sales är ett effektivt sätt att föra in en digital arbetsplats för försäljning som ger effektivare arbetsverktyg i medarbetarnas dagliga arbete. Detta möjliggör interaktion på olika nivåer med fokus på samarbete och där rätt information finns lättillgänglig för att lösa en arbetsuppgift.

Jumpstart Sales integrerar ledning, marknad och försäljning med resten av företaget. Med hjälp av mobila samarbetsverktyg och kommunikation genom hela företaget och dess kunder skapas en gemensam bild och ökad samverkan som förbättrar produktiviteten inom marknad och försäljning.