Primary tabs

Den digitala marknadsplattformen med automatiserade marknadsprocesser och kundsegmenterad kommunikation ökar både produktiviteten och ger fler kvalificerade Leads. CRM Online och ClickDimensions är en integrerad marknadslösning med all din kund- och marknadsdata samlad på ett ställe.

CGI har tagit fram Jumpstart Marketing productivity, en paketering som ger en snabb start för ett effektivt marknads- och säljarbete med digitalt fokus. Metodiken för en lyckad implementering består av ett antal dynamiska arbetsmöten varvat med produktion med kundanpassat lösningsfokus.

Projektgruppen består av CRM- marknadskonsulter från CGI och representativa kundrepresentanter från er. Vi tar er igenom de olika momenten för ett lyckat införande:

  • Uppstart
  • Arbetsmöte 1
  • Arbetsmöte 2
  • Arbetsmöte 3
  • Arbetsmöte 4
  • Design, utveckling och systemtest
  • Utbildning 
  • Acceptanstest av lösning
  • Uppföljningsmöte