Den digitala marknadsplattformen med automatiserade marknadsprocesser och kundsegmenterad kommunikation ökar både produktiviteten och ger fler kvalificerade Leads. CRM Online och ClickDimensions är en integrerad marknadslösning med all din kund- och marknadsdata samlad på ett ställe.

CGI har tagit fram Jumpstart Marketing productivity, en paketering som ger en snabb start för ett effektivt marknads- och säljarbete med digitalt fokus. Metodiken för en lyckad implementering består av ett antal dynamiska arbetsmöten varvat med produktion med kundanpassat lösningsfokus.

Projektgruppen består av CRM- marknadskonsulter från CGI och representativa kundrepresentanter från er. Vi tar er igenom de olika momenten för ett lyckat införande:

  • Uppstart
  • Arbetsmöte 1
  • Arbetsmöte 2
  • Arbetsmöte 3
  • Arbetsmöte 4
  • Design, utveckling och systemtest
  • Utbildning 
  • Acceptanstest av lösning
  • Uppföljningsmöte