Jumpstart Sales är en produktivitetshöjande paketerad lösning för företag som ger en effektiv och lyckad start av införandet av ett digitalt säljstöd.

CRM blir ett avgörande hjälpmedel för säljaren då viktig information om kunder alltid finns tillgängligt på ett enkelt sätt samt att företagets säljprocess kan avspeglas i systemet visuellt. Skillnaden ligger i arbetssätt och ett antal produktivitetshöjande verktyg för den nya digitala arbetsplatsen. När cirkeln sluts når man helt nya förmågor att arbeta effektivt, reagera snabbt på marknadshändelser och kan accelerera sin försäljning.

Fakta om CRM Online

Plattform

  • En “evergreen”-tjänst, alltid senaste version utan uppgraderingsprojekt
  • Single Sign On-möjlighet med er domän (option)
  • 30 dagars utvärdering