Esign är CGI:s tjänst för digital dokumentsignering och den stödjer våra kunder i digitaliseringsprocessen. Tjänsten möjliggör för användare att snabbt och smidigt skriva under avtal digitalt vid butiksförsäljning, telefonförsäljning eller online/chat.

Som en hörnsten i den digitala transformationen bidrar tjänsten till att ni som kund:

 • Förenklar och snabbar upp underskriftsprocesser
 • Skapar enklare och bättre informationsinsamling - eftersom
 • informationen är digital från början är det lättare att skicka in
 • informationen i ert egna system
 • Ger realtids-spårning, transparens och uppföljning
 • Tillgängliggör arkiverade dokument lättare - signerade dokument är
 • enkla att ta fram
 • Ökar säkerheten i processerna
 • Stärker dokumentets beviskraft

Fördelar med att köpa eSign som tjänst:

 • Enkel integration
 • CGI support och kompetens
 • Ökad säkerhet jämfört med
 • traditionellt papper
 • Abonnemang, flexibel kostnad
 • Tidsbeständigt format
 • Möjlighet att legitimera sig med
 • BankID
 • Ger fler affärer, snabbare - bättre
 • hitrate
 • Skapar kontroll och översikt