Vi på eServices inom CGI arbetar med att tillhandahålla tjänsten EIS. Tjänsten innehåller bland annat modulen eMail Mass Distribution (EMD), vilken är en CGI-utvecklad service för säker massdistribution av emails. Företag efterfrågar alltmer möjligheten att elektroniskt skicka fakturor eller andra dokument. Dagens email-lösningar är i allmänhet inte anpassade för att hantera stora mängder information. CGI har därför utvecklat en lösning för att möta behovet av säker massdistribution av data. Huvudsyftet med EMD är att möjliggöra en standardiserad funktion för att kunna göra stora utskick av e-mails på ett säkert och effektivt sätt. Kunder som använder denna funktion kompletterar ofta med en funktion för dokumenthantering för att generera dokument som kan bifogas det utgående e-mailet. Inom EMD-tjänsten finns också möjlighet att skicka meddelanden via sms.