eLön är en funktionstjänst för att enkelt distribuera lönebesked till de anställda elektroniskt via Internet. Ni slipper kostnader och miljöpåverkan från utskrift, kuvertering och postdistribution. Samtidigt får medarbetarna en bättre service med ett personligt lönearkiv. Tjänsten är enkel att införa eftersom CGI erbjuder eLön som en funktionstjänst. Via en elektronisk anslutning skickar ni utskriftsfilen från ert lönesystem varje månad till tjänsten. I tjänsten skapas automatiskt elektroniska versioner av varje lönebesked i pdf-format. Det innebär att de kan visas i en vanlig webbläsare. Tekniken och infrastrukturen är densamma som vi bland annat använder för att distribuera elektroniska fakturor via svenska bankers Internettjänster. Tjänsten är en funktionstjänst med en avgift per lönebesked för laddning, arkivering och tillgänglighet under 6 år. Det blir en påtaglig besparing jämfört med kostnaden för utskrift, material och porto med traditionell postdistribution. Samtidigt minskar miljöbelastningen från produktion och transporter, något som ligger de flesta verksamheter och medarbetare varmt om hjärtat.