På CGI tror vi på tanken att vi når längre om vi trivs ihop och jobbar tillsammans. Varje dag bygger vi varandra, våra kunder och vår verksamhet. Du har också möjlighet att dela den framgång vi tillsammans skapar genom att köpa in dig i CGI:s aktieköpsprogram. På så sätt kan alla medarbetare – som vi på CGI kallar medlemmar – ta del av företagets vinstdelning, kundernas och företagets bästa blir allas bästa. Alla mår bra när det går bra.

Vår dröm

Vår dröm är att skapa en miljö där vi trivs med att arbeta tillsammans och, som ägare, bidra till att bygga upp ett företag som vi kan vara stolta över.

Den här drömmen handlar om glädje och de ägandeprinciper som är så viktiga för CGI:s framgångar. Vi strävar efter att skapa en miljö där våra medlemmar tycker att det är roligt att arbeta tillsammans. Och där de som ägare känner sig fria och engagerade att bygga upp sitt företag och sina karriärer. Den här drömmen, liksom våra värderingar är det som skiljer oss från andra – de utgör vårt DNA och är grunden för vår unika företagskultur.

Vår mission och vision

CGI:s mission är att hjälpa kunderna med professionella tjänster av mycket hög kvalitet, kompetens och objektivitet, och att leverera de bästa lösningarna som helt och hållet uppfyller kundernas mål inom IT, affärsprocesser och ledning. Det här uttalandet beskriver vårt syfte liksom vår ambition och våra värderingar.

Vår vision är att vara en IT- och affärsprocessleverantör i världsklass, som hjälper våra kunder att lyckas.

Våra värderingar

Partnerskap och kvalitet

För oss är samarbete och kvalitet både en filosofi och ett sätt att leva. Vi utvecklar och följer de bästa ledningsrutinerna och tar med oss dessa principer i våra kundrelationer och våra ramar för leverans av våra tjänster, allt för att främja ett långsiktigt och gott samarbete med våra kunder. Vi lyssnar på kunderna och är fast beslutna att se till att de är helt nöjda med allt vi gör.

Objektivitet och integritet

Vi är i högsta grad oberoende när vi väljer de produkter, tjänster och lösningar som vi rekommenderar till våra kunder. På så sätt håller vi högsta nivå på kvalitet, objektivitet och integritet. Vi tar inte emot någon ersättning från leverantörer. Vi agerar alltid på ett ärligt och etiskt sätt. Vi försöker aldrig att skaffa oss otillbörliga fördelar och vi undviker intressekonflikter, både faktiska och upplevda.

Intraprenörskap och delande

Vår gemensamma framgång är baserad på vår kompetens, engagemang och entusiasm. Vi främjar en kultur av innovation och initiativ där känslan av ägarskap stärker oss när vi hjälper våra kunder, vilket säkerställer en lönsam tillväxt. Genom lagarbete och genom att dela med oss av våra kunskaper och vår expertis över hela vår globala verksamhet, ger vi det bästa av CGI till våra kunder. Som medlemmar är vi med och delar på värdet vi skapar genom delägarskap och vinstdelning.

Respekt

I allt vi gör agerar vi respektfullt gentemot våra kollegor, kunder, affärspartners och konkurrenter. Som ett globalt företag vet vi att mångfald tillför värde och välkomnar detta, samtidigt som vi anammar CGI:s övergripande affärskultur.

Finansiell styrka

Vi strävar efter att leverera ett starkt och stabilt finansiellt resultat som ger långsiktig tillväxt och gynnar både medlemmar och aktieägare. Finansiell styrka gör att vi kontinuerligt kan investera i våra medlemmars kunskap och förmåga, i våra tjänster och i våra affärslösningar till förmån för våra kunder.

Socialt ansvar (CSR)

Vår affärsmodell är utformad för att säkerställa att vi är nära både våra kunder och samhället i övrigt. Som medlemmar tar vi vårt sociala ansvar på allvar och bidrar till en kontinuerlig utveckling av de samhällen där vi lever och arbetar. Läs mer om CSR (Corporate Social Responsibility).

Insights you can act on

CGI grundades 1976 och är ett av världens största konsultföretag inom IT- och affärsverksamhet. Vi arbetar nära våra kunder varje dag för att tillsammans förändra på riktigt. Genom djup branschkunskap och en förståelse för kundens utmaningar, bidrar vi med insikter för att skapa hållbara resultat. CGI - Insights you can act on.