Henrik Von Homeyer arbetar idag som Business Consultant i Malmö. 2021 gick han ut CGI traineeprogram Selected där han fick lära sig mycket om hur du arbetar effektivt med olika processer och blir den bästa IT-konsulten.

Vad heter du och vad har du för studiebakgrund?

Mitt namn är Henrik von Homeyer. Jag har en studiebakgrund inom ekonomi och jag har läst en magister i strategi och ledning.

När gick du Selected och vart hamnade du efter du gick ut traineeprogrammet på CGI?

Jag började programmet hösten 2018 och gick ut sommaren 2021.  Efter programmet har jag arbetat inom vår Business Consulting practice  i Malmö med olika kunder framför allt inom retail- och tjänstesektorn. Jag har genom året fått chansen att testa på flera roller, både strategiska roller där man arbetar med beslut och vägval samt operativa roller inom projektledning, analys och förändringsledning.  Sedan den 1: a januari har jag en ny roll som kundansvarig för en av våra retailkunder. Där arbetar jag med att växa CGI:s affär samt säkerställa kvalitén i våra befintliga leveranser och projekt hos kunden.

På vilket sätt har traineeprogrammet påverkat vem du är som konsult idag?

Det har påverkat mig mycket. Jag upplever att programmet har gett mig  trygghet i de konsultegenskaper som krävs för olika uppdrag i branschen. Exempelvis att känna sig bekväm  att kommunicera på ett effektivt sätt gentemot beslutsfattare, att kunna rita och utveckla processer, genomföra workshops och att strukturera och analysera data. Programmet har gett mig  en trygghet i dessa professionella färdigheter. Därutöver har det bidraget till  en stark personlig utveckling genom att  arbeta mycket med feedback och reflektion i olika gruppkonstellationer där man får möjlighet att utveckla sig själv och andra. För att bli en bättre konsult och kollega .

Vad saknar du mest med CGI Selected?

När du går programmet finns en tydlig plan för din professionella utveckling, mycket stöd, riktlinjer och hjälpmedel kring hur du kan förbättra dig själv och din konsultprofil, vilket är något som jag saknar. Efter programmet är det  mycket upp till en själv att styra vad du vill utvecklas inom. På ett sätt är det skönt eftersom  du styr det mer själv och det finns fortsatt många utvecklingsmöjligheter på CGI. Samtidigt underlättar Selecteds strukturer för att bidra till  snabb utvecklingskurva.

Har du något tips till studenter som börjar närma sig sin examen och ska ut i arbetslivet?

Generellt tror jag att du bör hitta dina styrkor och några intresseområden. Är du kommunikativ och analytisk? Gillar du variation och är inte helt säker på vad du vill arbeta med tror jag att konsultbranschen är bra eftersom du ges chansen att testa olika roller och branscher. Förbered dig väl för att göra ett bra intryck när du väl möter bolagen du är intresserad av. Mitt tips är att försöka förstå bolagen och deras affär och fundera på hur du kan bidra på bästa sätt.  

Är du mer intresserad av vårt traineeprogram CGI Selected?

Läs mer