Genom att spela upp denna video samtycker du till att Google/YouTube behandlar dina uppgifter och använder cookies - Läs mer.

Agila team

Ett agilt team är en tvärfunktionell grupp som definierar, bygger, testar och kontinuerligt levererar ett värde i korta sprintar som resulterar i lösningar och hög kvalitet i leveransen. Team-medlemmarna i det agila teamet är självorganiserande, självstyrande och självgående.

Ledarskapet i det agila teamet handlar om att tillhandahålla vision, ledarskap och autonomi, för att skapa och främja högpresterande team. Det primära ansvaret är att coacha och vara mentor för teamet.

 

Se våra lediga tjänster

CGI:s HOW-metodik är en stor anledning till att CGI levererar högpresterande, värdeskapande och effektiva team till våra kunder. Metodiken bygger på CGI:s kunskaper och insikter kring grupputveckling och kommunikation och är baserad på vetenskaplig forskning.

Genom HOW uppnår CGI kollektiv intelligens, som är nyckeln till en framgångsrik teamleverans, där kollektivt lärande och agerande är i fokus. Metodiken ger individer och team rätt verktyg för att utvecklas, och att kunna samarbeta mer effektivt. Att arbeta systematiskt med HOW bygger CGI:s kultur, ökar öppenheten och tryggheten inom CGI:s team.

Det ger oss ett gemensamt språk kring mjuka framgångsfaktorer, vilket inte bara stärker utan även förenklar vår kommunikation. CGI:s agila team ger på så sätt energi till våra kunder och representerar ofta en vändpunkt i hur lösningar utvecklas här och nu, men också i framtiden.

Hos oss på CGI kommer du få en snabb utveckling och ökad kompetens inom olika områden. Tillsammans med våra kunder inom flera branscher, är vi på en spännande digitaliseringsresa - vill Du vara med?

Bild på Mikael Castell

Mikael Castell, Scrum Master/Team Lead

Berätta om din resa på CGI och vad som är roligast med att jobba i ett agilt team!  

Jag har sedan starten på CGI arbetat som projektledare inom tillverkningsindustrin och nu senast som leveransansvarig för ett av våra agila team inom fordonsindustrin. Det är väldigt roligt av många skäl! Bland annat att få möjligheten att bygga upp ett team från grunden, testa olika arbetssätt, vara med och skapa en arbetskultur präglat av lärande, feedback och ansvarstagande samt att balansera individuella behov med teamets behov. Utöver det är det är det väldigt roligt att inspirera kundens organisanision med nya agila arbetssätt som stöttar dem i deras transformation. Vi är ju där av det skälet också!

Hur ser du på din utveckling framåt?  

Jag reflekterar dagligen över vad jag kan bli bättre på och även hur. Oftast vet jag vad jag skulle vilja göra  - då handlar det om att bygga förmågan att omsätta tanken till en leverans. Det är en fin och viktig gåva till sig själv. Det är man väl värd?

Vad är det bästa med att jobba i ett agilt team?

Alla fantastiska människor och kraften som frigörs när vi lyckas få varandra att förstå vart vi ska och hur vi ska ta oss dit. Den energin och det självförtroendet smittar av sig! Priceless!

Vad motiverar dig i ditt arbete?

Att försöka bli bättre, hela tiden.

Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?

Avstämning med teamet för att se hur vi rör oss mot våra sprintmål, stötta där det behövs, reflektera över vad som kan förbättras och planera för det, se till att kundens behov blir tillgodosedda, motivera teamet och upprätthålla en trygg arbetsmiljö, samt försöka ligga steget före.

Vilket stöd har du fått från ditt nätverk här på CGI i ditt dagliga arbete?

Jag har fått bra stöd när det har behövts, vilket är mycket viktigt.

Hur säkerställer du den agila leveransen?

Genom att tidigt få alla i teamet att bli överens om vad som definierar slutet på en ny uppgift vi tar oss an, tänka och applicera vårt EVP (som vi själva kallar MVP), vilket gör att vi blir mycket tydliga i vår kommunikation gentemot kund. Vi säkerställer också genom att korta ner Time-To-Learn; det vill säga tiden från vi fått en uppgift till att vi fått feedback från kund på vår leverans.

Varför ska man söka till CGI?

Det finns så många möjligheter till kompetensutveckling och ett stort nätverk av sköna, professionella och ambitiösa medarbetare!

Bild på Priti Vishwakarma

Priti Vishwakarma, Test Automation Engineer

Berätta om din resa på CGI och vad som är roligast med att jobba i ett agilt team!  

Jag började min karriär på CGI år 2013 som mjukvarutestare/ ingenjör, och i dag arbetar jag som Senior Test Automation-konsult i ett spännande project inom Auto mobile-industrin. Att arbeta på CGI har alltid varit väldigt roligt och tillfredsställande, mycket beroende på vår work-life balance och inkluderande arbetsmiljö.

En agil arbetsmiljö är helt fantastisk, för även om du är ny på agila arbetssätt, så erbjuder CGI ett flertal utbildningar och certifikat för anställda för att stötta kompetensutvecklingen inom agil mjukvaru-utveckling.

Jag arbetar i ett Scrum/ agilt team vilket jag tycker väldigt mycket om eftersom vi levererar till kund från ett komplett agilt team där vi är åtta medarbetare. Det är alltid en härlig känsla att arbeta nära kollegorna bade för och ute hos kund. Jag behandlas alltid med respekt och med omtänksamhet, och jag hittar alltid realistiska lösningar på mina problem och utmaningar. Parallellt med mitt arbete på CGI studerar jag en Master i software engineering och har hittat en bra balans i att kunna göra båda, tack vare en stöttande organization och mitt fantastiska agila team.

Hur ser du på din utveckling framåt och vem är din förebild?  

Framöver vill jag skaffa mig mer kunskap inom olika Testautomatiserings-tekniker. Jag vill också utveckla mina ledarkunskaper längre fram. Jag har ingen specifik förebild då jag ser olika kvaliteter i alla dom som finns runt omkring mig. Mina kollegor inspirerar mig varje dag att bli en bättre version av mig själv.

Vad är det bästa med att jobba i ett agilt team?

Det finns två saker jag gillar mest med agila team, för det första: alla är jämlika och behandlas med respekt. Det finns inga hierarkier i ett agilt team. Och för det andra; Tillbakablickar- eftersom det  möjliggör en kontinuerlig utveckling i teamet. Agila team-medlemmar uppmuntras till att dela idéer som avser förbättringar och som förmedlar innovation i teamet. 

Vad motiverar dig i ditt arbete?

Det är en konstant drivkraft och önskan att utvecklas genom att analysera hur saker och ting kan göras mer effektivt och verksamt. Att arbeta agilt handlar om att arbeta med hjälp av guidelines, men däremot utan gränser.

Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?

En vanlig dag för mig på jobbet kan summeras till “Kommunikation och samarbete” eftersom mitt dagliga arbete ligger till grund av denna agila aspekt. Varje dag är full av möjligheter att lära sig något nytt men också att man själv bidrar till förbättring.

Vilket stöd har du fått från ditt nätverk här på CGI i ditt dagliga arbete?

Stödet är en konstant uppmuntran men även den positivitet och motivation som finns i arbetsmiljön. Jag uppmuntras hela tiden till att dela med mig av mina åsikter kring vad som kan förbättras, och hur. Detta ger en känsla av tillfredsställande och jag känner mig väldigt uppskattad, både som individ och som teammedlem.

Hur gör du den agila leveranser mer effektiv?

Agilt betyder stegvis förändring, men även en konstant förändring, där det agila har ett syfte att hela tiden förbättra och förfina ineffektiva processer. Detta är essensen i en effektiv agila leverans.

Varför ska man söka till CGI?

Jag rekommenderar starkt att söka till CGI om du letar efter bättre karriärmöjligheter, kombinerat med work life balance i en positiv och stöttande arbetsmiljö. Här får du möjligheten att bidra med att förbättra och utvecklas i den gemenskap vi har här på CGI och i den agila kulturen och teamet.

Bild på Josefine Rutgerson

Josefine Rutgerson, Developer

Berätta om din resa på CGI och vad som är roligast med att jobba i ett agilt team!  

Jag studerade till Systemutvecklare i Kalmar och fick praktik på CGI under utbildningen vilket ledde till anställning efter att studierna var klara. Att jag kom direkt från skolan var inget problem, utan teamet och cheferna hade förståelse och jag kunde utvecklas och växa i min roll i en bra takt. CGI stöttar sina medarbetare och det finns mycket hjälp att få när problem uppstår eller när kompetensen behöver utvecklas. I början av anställningen fick jag och andra nyanställda vara med på ett fyradagars-event som fokuserar på att lära nya konsulter om rollen som konsult och det var verkligen givande och jag skapade kontakter med kollegor över hela Svarige.

I Kalmar jobbade jag med webbförvaltning där jag förvaltade och nyutvecklade en rad kunders webbplatser vilket var roligt då jag fick jobba som fullstackutvecklare och jobba med många olika kunder. Efter några år bestämde jag mig för att flytta tillbaka till Västkusten och då CGI finns i Göteborg var det inga problem för mig att byta till CGI:s Göteborgs-kontor. Där fick jag nytt uppdrag på Volvo och jobbar numera i ett underbart team som jobbar Agilt med att förvalta och nyutveckla applikationer som används i Volvos produktion.

Det roligaste med att jobba i ett agilt team är att det agila arbetsättet maximerar produktivitet och problem som normalt uppstår i mer traditionella projekt är bort- effektiviserade.

Hur ser du på din utveckling framåt och vem är din förebild?  

På CGI finns det många karriärvägar och själv fokuserar jag få att fördjupa min kompetens för att i framtiden kunna ha en expertroll i projekt. Min nuvarande förebild är arkitekten i mitt team vars kompetens är väldigt inspirerande och jag hoppas kunna stötta och driva projekt framåt lika bra som han gör i framtiden.

Vad är det bästa med att jobba i ett agilt team?

Att jobba Agilt handlar om att jobba flexibelt och att anpassa krav och arbetssätt utefter att verkligheten ändras och detta är väldigt skönt för mig som utvecklare då jag alltid kan fokusera på att utveckla de bästa lösningarna då jag inte är låst till dålig planering eller felaktiga krav.

Vad motiverar dig i ditt arbete?

Det är alltid väldigt roligt med glada och nöjda kunder, att se och höra deras glädje över ett bra resultat ger mig en kick av tillfredställelse och detta motiverar mig naturligtvis i mitt arbete.

Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?

Det blir mycket kodande med en del kund- och teammöten som är jämnt utspridda över veckan. Detta gör att jag har en bra balans i arbetet, jag har tillräckligt med tid för att uträtta arbetsuppgifter och de möten jag har är produktiva och drivande för teamets arbete i stort.

Vilket stöd har du fått från ditt nätverk här på CGI i ditt dagliga arbete?

Jag har ett jättebra stöd i och med mitt CGI nätverk. Sedan jag började på CGI har jag fått jobba med kollegor över hela Sverige som alla har lite olika expertis och det är busenkelt att skicka iväg en fråga till relevant kollega i chatten.

Hur jobbar du som utvecklare i den agila leveransen?

I och med att jag jobbar i ett jättebra team med alla roller i det Agila arbetsättet på plats, så kan jag jobba fokuserat som utvecklare där jag levererar estimat, lösningsförslag och de bästa kodlösningarna för varje uppgift.

Varför ska man söka till CGI?

Det finns många anledningar till att söka sig till CGI och jag nämner därför de viktigaste för mig. CGI är en trygg arbetsplats som stöttar mig som medarbetare och arbetskulturen är underbar. Mina kollegor är drivsamma och hjälpsamma människor vilket gör sammarbetet jättebra.

CGI är ett stort företag med många kunder i många olika sektorer vilket gör att jag som medarbetare har stor möjlighet till förändring och valfrihet i mitt arbete. På CGI är det lätt att byta både uppdrag och roll ifall man har lust att testa på något nytt.

CGI är ett internationellt företag och jag jobbar idag i ett internationellt team vilket jag tycker är väldigt roligt då jag får lära känna kollegor från andra länder och kulturer.

Hos oss på CGI kommer du få en snabb utveckling och ökad kompetens inom olika områden. Tillsammans med våra kunder inom flera branscher, är vi på en spännande digitaliseringsresa - vill Du vara med?

Se våra lediga tjänster

Vill du veta mer? Kontakta gärna oss konsultchefer/ rekryterande ledare:

Lars Boström - Linköping

Kim Franzén - Norrköping

Aaron Berman - Göteborg

Kim Sommerseth - Göteborg

Andreas Andersson - Jönköping

Johan Elsner - Västerås

Rami Hussien  - Eskilstuna

Aktieprogram och delägarskap

Som delägare har du möjlighet att påverka och i vårt aktieprogram matchar CGI ditt bidrag, krona för krona upp till 3% av din månadslön.

Friskvårdsbidrag

Vi erbjuder ett årligt friskvårdsbidrag på 4000 kr.

Föräldralön

Vi betalar upp till cirka 90% av din lön under den första tiden hemma.

Interna karriärvägar och kompetensutveckling

Din karriär och personliga utveckling bygger du tillsammans med våra engagerade ledare.

Pensionslösningar

Vi erbjuder attraktiva och förmånliga pensionslösningar.

Personalbil

Personalbilen används som en privatbil men leasas av CGI.

Trygg anställning

På CGI anställs du med kollektivavtal och försäkringar.

Work-life balance

Flexibla arbetstider och möjlighet att välja varifrån du vill arbeta ger dig möjlighet till balans mellan privatliv och arbete.