webblösningar

Läs mer

om vårt erbjudande kring webblösningar

En tillgänglig webb – för alla

För oss är det en självklarhet att användaren ska kunna nyttja den digitala lösningen oavsett funktionsvariationer, påverkande situationer eller miljöer. För att få fram den bästa lösningen kartlägger vi användarresan genom förstudier, rådgivning och analys av UX-design.

Utifrån den insamlade informationen kan vi skräddarsy den perfekta lösningen, ringa in problemområden och utmaningar som kan förbättras. Vi vet att byggstenarna till en bra webb- och systemlösning vilar på en god grundläggande arkitektur, därför implementerar vi tekniskt sunda och skalbara lösningar med hög kvalitet.

 

Läs mer

 

Webblösningar i världsklass - genom hela ledet

CGI är ett av världens största företag när det kommer till att skapa effektiva och innovativa webblösningar. I små eller stora arbetsteam är vi med redan från start och följer er genom hela resan och även efter leverans - för att säkerställa lösningens höga kvalitet.

design av webblosningar

  • Vi har en lång erfarenhet av att ta fram attraktiva och moderna lösningar och har den expertkompetens som krävs
  • Vi utför kraftfulla studier och analyser, användarcentrerad design, tillgänglighetsbaserad webbutveckling, projektledning, kvalitetssäkrad test och drift. På så sätt kan vi säkerställa leverans av webblösningar med högsta kvalitet
  • Vi har en lång erfarenhet av att ta fram attraktiva och moderna lösningar och har den expertkompetens som krävs
region gavleborg

 

Se hur vi hjälpt en av våra kunder

Vi har hjälpt Gävleborg på resan att modernisera och vidareutveckla Region Gävleborgs intranät och externa webbar till i dag att vara moderna, tillgängliga och enkla att använda. Vi förvaltar och vidareutvecklar regionens webbar fortlöpande.

Region Gävleborg