Läkare som tar noteringar vid sin laptop med surfplatta och stetoskop liggandes på bordet

Produktionsplanering och -styrning

Utmaningar idag

Inom hälso- och sjukvård är vårdköer, kort planeringshorisont, vaga besked om när man ska få sin vård och stressad personal som kastats mellan olika insatser återkommande situationer som förvärrats under covid-pandemin.

Produktionsplanering och -styrning handlar om att organisera och förbereda sig för att möta vårdbehovet på effektivast sätt. För att lyckas krävs att man arbetar både på lång och kort sikt och att man har tillgång till och kan bearbeta data både om vårdbehovet och om den egna kapaciteten.

Ett vanligt misstag är att man lägger för lite vikt vid den långsiktiga planeringen där förutsättningarna för den kortsiktiga planeringen skapas. Samtidigt som det ibland finns en övertro att planeringssystem kan lösa den komplexa planerings- och styrningsproblematiken saknas det färdiga helhetslösningar.

Vårt erbjudande

Planering och styrning av produktion innebär som alla andra viktiga verksamhetsförmågor att organisatoriska förutsättningar och roller behöver beskrivas med adekvata mandat och ansvar.

Därtill krävs tydliga verksamhetsprocesser och tillgång till den data som beskriver behov och kapacitet, och verktyg för att planera, styra och följa upp.

Produktionsplaneringen i sig tydliggör också flaskhalsar och möjligheter att förbättra verksamhetens förmåga att möta behoven.

CGI erbjuder konsulter som kombinerar expertkunskaper inom logistik, produktion, vårdprocesser, informatik och IT. Tillsammans med verksamhetsföreträdare identifierar och utvecklar vi de delar som saknas för att skapa en god förmåga att planera och styra verksamheten att hantera vårdbehovet på bästa sätt.

Kvinnlig läkare med stetoskop runt halsen sitter på sitt kontor och tittar på sin surfplatta med patientdata

Egenmonitorering

Utmaningar idag

Digitalisering står idag högt på agendan, inte minst inom vård och omsorg. Vi får ofta höra att digitaliseringen är det som gör att vi kan klara vårdbehovet i framtiden. Men det är alldeles för lätt att gå vilse i djungeln av appar, mätinstrument, sensorer och andra fiffiga lösningar som marknaden tillhandahåller.

Vårt erbjudande

Digitalisering är en stor del av lösningen inom vård och omsorg, under förutsättning att man introducerar sitt nya arbetssätt på ett klokt och genomtänkt sätt. För att verkligen kunna dra nytta av de positiva effekter som uppstår vid införande av egenmonitorering krävs ett väl förberett arbete.

Hur ska arbetstiden omfördelas? Hur ska den frigjorda tiden nyttjas? Är alla medarbetare trygga med det nya arbetssättet? Är patienterna eller omsorgstagarna trygga? Hur möter vi dem på bästa sätt?

CGI erbjuder en komplett lösning för egenmonitorering på distans i stolt samarbete med Medixine som också inkluderar utbildning, ett anpassat arbetssätt, effekthemtagning, förändringsledning, men också frågor som handlar om integritet och säkerhet, logistik, infrastruktur, support med mera. Läs mer.

Två kvinnliga läkare med munskydd går uppför en trappa

Triagering

Utmaningar idag

Det är inom vården idag inte ovanligt med ett pressat läge med överfyllda drop-in-mottagningar, låg telefontillgänglighet, en ohållbar arbetsbelastning för personalen och 4-6 veckors väntetid på läkarbesök.

Vårt erbjudande

En vårdplattform som kopplar samman den digitala och den fysiska vården och som gör det möjligt för vårdgivare att samla in patientens sjukdomshistoria, prioritera, behandla och följa upp smidigt och säkert så att patienten får vård i rätt tid.

CGI erbjuder en komplett plattform för triagering i stolt samarbete med Doctrin. Erbjudandet inkluderar också utbildning, ett anpassat arbetssätt, effekthemtagning, förändringsledning samt nödvändiga integrationer.