Pasi Söderberg har sedan år 2000 arbetat med hur säkra och funktionella IT-miljöer byggs i olika roller såsom arkitekt, projektledare, säkerhetsexpert samt säkerhetschef. Pasi har lång erfarenhet av olika molnmiljöer och de möjligheter det medför. Arbetet har till största del skett i antingen bank eller försvarssfären. På CGI är han säkerhetschef samt säkerhetsskyddschef.