Lisa är designern som älskar att analysera tillsammans med dig, det är i diskussionen, analysen och testandet vi hittar vår väg framåt. Lisa har en bakgrund som beteendevetare med lång erfarenhet av att arbeta med mänskligt beteende innan hon vidareutbildade sig till tjänstedesigner. Kombinationen ger henne ett holistiskt synsätt och en djup förståelse för människors behov och drivkrafter som hon tar med sig in i allt sitt designarbete.  

Som tjänstedesinger på CGIs Designstudio hjälper Lisa kunderna genom att på olika sätt skapa förståelse för användarperspektivet, vare sig det gäller strategiska förflyttningar, innovativa lösningar eller konkreta tjänster.