Karin Svenningsson har lång erfarenhet av att arbeta med hälso- och sjukvårdsdokumentation, både som yrkesverksam inom området och hos CGI med utveckling av vårdinformationssystem. Att säkra upp vården övergångar är ett viktigt område där Karin arbetat intensivt för att åstadkomma lösningar som underlättar för vårdpersonalen. NPÖ Producent är en viktig del i det arbetet.