Jonas Forsman är en av CGI:s experter med längst erfarenhet av att arbeta praktiskt med AI.