Arne Mellander är senior konsult inom Government and Health. Hans fokus är teknikdriven verksamhetsutveckling, där hans ledstjärna är att säkerställa att verksamheten över tid maximerar verksamhetsnyttan av sina teknikinvesteringar. Som rådgivare till ledningsgrupper på myndigheter och inom regioner skapar han tillsammans med medarbetarna goda förutsättningar för framgång.