Anette Larsson Sander är senior konsult på CGI inom hälsa, vård och omsorg. Hon har sedan tidigare 30 års erfarenhet inom regional och kommunal hälso- och sjukvård både som kliniker och olika roller inom ledning och styrning. Hennes expertområden, förutom mycket god verksamhets- och klinisk kunskap, är verksamhetsutveckling, programledning och förändringsledning. Anette är starkt involverad i CGI:s satsning inom egenmonitorering.