I denna aktivitet fokuserar vi på miljön när du tittar närmare på de utmaningar som vår planet står inför och undersöker på vilka sätt vi kan bidra till att säkra en hållbar framtid för kommande generationer. Några av de viktigaste miljöfrågorna som vi står inför är föroreningar, klimatförändringar och naturresurser som börjar ta slut. Vi behöver DIG för att utbilda allmänheten i vilka steg de kan ta för att rädda miljön.

Du som är expert på skolmiljön ska nu få designa framtidens Eko-vänliga skola. Finns det några befintliga produkter som du vill inkludera? Kommer du att skapa din egen teknik?

Fundera över vilken design som kommer att vara mest effektiv och mest fördelaktig för miljön. Du kan skapa din skola med vilken metod som helst och utgå ifrån en ritning, modell, video eller powerpoint. Designa hela skolan om du kan, inklusive klassrum, idrottshall och matsal.

Du bör överväga följande faktorer när du designar din skola:

  • Vilken energikälla kommer din skola att använda?

  • Är din skola hållbar (är den självförsörjande)?

  • Vilken befintlig eller ny teknik kommer du att inkludera?

  • Hur ska du kassera begagnade material och avfall?

  • Var kommer du att köpa dina varor och mat?

  • Hur kommer elever och lärare att hjälpa till att se till att skolan är hållbar? 

I det här projektet kommer du att lära dig hur du använder HTML och CSS för att skapa en flersidig digital tidning med tvåsidig layout. Din uppgift är att skapa en tidning som ger allmänheten tips och råd kring hur de kan hjälpa till att rädda miljön. Försök att komma på minst fem tips och inkludera gärna bilder och grafik.

Du behöver en dator med tillgång till trinket.io.

Gå till aktiviteten (på engelska)

Detta kommer du att lära dig

  • Hur du använder grundläggande programmering för att skapa en webbplats med flera sidor.

  • Hur du jobbar med HTML och CSS.